Jak vypadal Ježíš

Křesťanská tradice po staletí zobrazovala Ježíše Nazaretského s výhradně evropskými rysy. Už tady je třeba se zastavit. Mesiáš křesťanství se narodil na Blízkém východě. 

Až rozmach umělé inteligence a okamžitá možnost generování obrazů umožnily experimentovat s různými podobami a ověřovat, nakolik je vyobrazená tvář Ježíše autentická.

Bible se o fyzických vlastnostech Ježíše téměř nezmiňuje. Vzhledem k místu jeho narození však musel Ježíš Nazaretský vypadat spíše jako Žid z Galileje prvního století. „Tehdejší Židé byli biologicky podobní dnešním iráckým Židům, takže si myslím, že měl tmavě hnědé až černé vlasy, hnědé oči, snědou pleť, typický muž z Blízkého východu," uvedla historička Joan E. Taylor, která je specialistkou na Bibli a dějiny raného křesťanství a autorkou knihy Jak vypadal Ježíš?

Zobrazení Ježíše v průběhu dějin tak zřejmě neodpovídá reálnému obrazu. Jde spíše o jakési zidealizované představy, mající zvýraznit jeho symboliku. 

Křesťanství se inspirovalo klasickými kulturami. Ježíš byl zobrazovaný jako pastýř, bezvousý ve stylu Apollóna, s příchodem 4. století pak jako moudrý muž s plnovousem mající delší vlasy po ramena. 

Pro více informací se podívejte na toto video: 

Zdroj: Youtube

Skutečná podoba

Jediná indicie, kterou se o Ježíšovi můžeme dozvědět z Bible, se objevuje v první kapitole knihy Zjevení ve verších 12. až 16. Zde se vypráví, jak se Jan obrátil a uslyšel hlas, který k němu promluvil:

„Když jsem se otočil, uviděl jsem sedm zlatých svícnů a uprostřed těch sedmi svícnů někoho podobného Synu člověka, oděného rouchem sahajícím až k nohám a přepásaného na prsou zlatým pásem. Jeho hlava a vlasy byly bílé jako vlna, jako sníh, jeho oči jako plamen ohně, jeho nohy jako leštěný bronz, lesknoucí se jako v peci, a jeho hlas jako šumění mnoha vod. V pravici měl sedm hvězd, z úst mu vycházel ostrý dvojsečný meč a jeho tvář byla jako slunce, když září v plné síle".

Revoluce nastala až s příchodem umělé inteligence, kdy obraz Ježíše dostal úplně jinou podobu. Vědcům se tak podařilo vytvořil tvář, která s těmi, jež známe, má jen pramálo společného. 

„Obraz Ježíše Krista vygenerovaný umělou inteligencí je zcela odlišný od klasického evropského vzhledu. Má tmavší barvu pleti, hnědé oči a o dost kratší vlasy," uvedl jeden z vědců. 

Zdroje: www.foxnews.com, www.express.co.uk, kotaku.com