Kdo byl ve skutečnosti Ježíš Kristus? Toto je pohled vědců na Božího syna

Ježíš

Ježíš

Foto: profimedia

Postava z fanatického příběhu, nebo opravdový muž z masa a kostí? Celou pravdu o existenci Božího syna Ježíše se nikdy nedozvíme, to nám ale nebrání se na jeho život podívat z vědeckého pohledu. V čem se Bible mohla (záměrně) splést?

Fantastické příběhy o létajících lidech, nadpozemských schopnostech a oživování mrtvých. To je ve zkratce nejčtenější a nejprodávanější kniha světa. Za svou tisíciletou historii by se logicky některé příběhy překladem mohly záměrně pozměnit, aby celému náboženství, a především postavě Ježíše, zvýšily božskou podstatu. Domnívají se to i vysoce postavení služebníci boží.

Oddaná Naděžda Krupská: Nechala milenku přespávat u Lenina, sama jí hlídala děti

Počátek Ježíšova příběhu


Příběh Ježíše začíná zázračným otěhotněním Panny Marie. Se svým snoubencem Josefem (pozor, nikdy se nevzali) nikdy neměla pohlavní styk. Marie měla odcestovat na tři měsíce ke své sestře Alžbětě, a když se vrátila, už byla těhotná. Ještě před výletem se jí měl zjevit archanděl Gabriel a oznámit jí, že se stane matkou Mesiáše. Marie své poslání přijala a vstoupil do ní Duch svatý. Josefa nebylo třeba přesvědčovat, aby Marii uvěřil, že ho nepodvedla. Gabriel se zjevil i jemu a vše mu vysvětlil.

Johanna Langefeld

Na smrt poslala tisíce Židů, oni ji přesto ctili, milovali a po válce zachránili

Datum a místo narození


Datum ani místo narození není z historického pohledu zcela jasné. Rok 0 určil v 6. století mnich Dionýsus Exiguus, který se Ježíšovo narození snažil vypočítat z celkem nejednoznačných biblických dat. A stejně jako přesné datum narození neznáme ani datum smrti. Že bylo Kristovi 33 let je pouhá domněnka, historici se obávají, že Kristova léta, jak se tomuto věku přezdívá, jsou nepřesná a Ježíš se mohl dožít "jenom" 30 let, protože nejpravděpodobnější datum úmrtí je podle nich 7. dubna roku 30.

A že se Ježíš narodil v Betlémě je podle historiků také mýtus, který měl z judského města stvořit rodiště dvou legendárních postav. V Betlémě se totiž narodil král David. Určitá skupina lidí se domnívá, že Ježíš poprvé otevřel oči v galilejském Nazaretu.

Lidský mozek - Ilustrační foto

Nesmrtelnost je na dosah. Americký startup nabízí konzervaci vzpomínek a emocí

Bratr, bratranec, nebo lež?


Jestliže byla Panna Marie celý svůj život počestná panna, jak mohl mít Ježíš sourozence? Bible uvádí celkem čtyři bratry - Jakuba, Josefa, Judu a Šimona - a neupřesněný počet sester. Křesťané se z této zapeklité situace snažili vybruslit odpovědí, že za bratry se dříve považovali i bratranci. Jazykovědci tuto teorii zpochybnili, bratr měl v Bibli vždy jeden jediný význam. Začalo se tedy uvádět, že bratři a sestry jsou z Josefova prvního manželství se Salome. Proč ne, myslí si historici, kteří se ale spíše klaní k možnosti, že po narození Ježíše měli jeho rodiče další děti.

Šifra mistra Ježíše

Žil Ježíš s Máří Magdalenou v hříchu a zplodili nějaké potomky? Slavná Šifra mistra Leonarda má vycházet ze skutečných faktů, které mluví o milostném poměru mezi touto dvojicí, že měli děti a že jejich potomci dodnes žijí mezi námi. Křesťanská nauka se o žádném poměru nezmiňuje, nevyvrací však fakt, že Magdalena pro Ježíše mnoho znamenala. Doprovázela ho na křížové cestě a při pomazání jeho těla našla hrobku prázdnou. Byla také první, komu se Ježíš po svém zmrtvýchvstání zjevil.
#clanek|4043857#

Jak je to s jeho tělem?


Po smrti bylo jeho tělo sňato z kříže, zabaleno do plátna (nyní známého jako Turínské) a položeno do skalního hrobu, který byl o tři dny později prázdný. Odpůrci zarytě tvrdili, že tělo "ukradli" jeho učedníci, jenže křesťanská nauka učí, že byl Ježíš oživen Bohem. Tvrzení o zmrtvýchvstání se opírá o mnohá zjevení, počínaje Máří Magdaleně, konče jeho věrným následovníkům. Jestli je to pravda, nebo šlo o halucinace nebo zbožná přání, zůstane stejně jako celá Ježíšova existence navždy záhadou.