Nedávné výzkumy a vědecké analýzy však tato konvenční zobrazení zpochybňují a vybízejí nás k přehodnocení skutečné podoby Ježíše. Izraelští a britští forenzní antropologové a počítačoví programátoři již před 20 lety představili tvář, která se velmi liší od našich zakořeněných představ.

Použití archeologických a anatomických vědeckých poznatků namísto umělecké interpretace činí z této podobizny nejpřesnější podobu, jaká kdy byla vytvořená," řekl o jedné z podobizen Jean Claude Gragard, producent dokumentárního filmu BBC Syn Boží, a dodal, že se nejedná o Ježíšovu tvář, „protože nepracujeme s Ježíšovou lebkou, ale je to výchozí bod pro úvahy o tom, jak by Ježíš vypadal." Tým výzkumníků použil izraelskou lebku z 1. století a poté četné počítačové programy, hlínu, simulovanou kůži a své znalosti o tehdejších Židech. Tak vznikl tvar obličeje, barva očí a kůže. Zajímavá je i barva a délka jeho vlasů. Tvůrci se již tehdy odkázali na Bibli: „Napsal by Pavel (jeden z apoštolů) v Novém zákoně: 'Má-li člověk dlouhé vlasy, je to pro něj hanba', kdyby měl Ježíš Kristus dlouhé vlasy?"

Zmínky najdeme i v minulosti

Historické dokumenty a starověké prameny poskytují cenné poznatky o fyzických vlastnostech tehdejších osob. Jednu takovou zmínku najdeme v Novém zákoně, konkrétně v knize Izajáš, kde se uvádí, že Ježíš by neměl „žádnou krásu ani vznešenost, která by nás k němu přitahovala, nic na jeho vzhledu, po čem bychom toužili" (Izajáš 53,2, NIV). Naznačuje to, že Ježíšův fyzický vzhled nemusel být nijak výjimečný nebo pozoruhodně nápadný.

Měl rysy lidí z Blízkého východu

Archeologické nálezy a antropologické studie také vrhají světlo na fyzické rysy běžné mezi židovskými lidmi Ježíšovy doby. Tyto výzkumy naznačují, že Ježíš měl pravděpodobně blízkovýchodní rysy, včetně tmavší pleti, hnědých očí a vlasů, které nebyly dlouhé ani splývavé. To zpochybňuje konvenční eurocentrické zobrazení, které po staletí pronikalo do uměleckých reprezentací.

Významný průlom ve zkoumání Ježíšova skutečného vzhledu přinesla rekonstrukce židovské lebky z prvního století. Forenzní antropoložka doktorka Caroline Wilkinsonová na základě tohoto zkoumání využila vědecké techniky a vytvořila rekonstrukci obličeje, o níž se domnívá, že se velmi podobá tomu, jak Ježíš mohl vypadat. Tato průkopnická práce poskytuje podnětný pohled na realističtější zobrazení historického Ježíše.

Podívejte se na jednu z možných podob:

Zdroj: Youtube

Není to o vzhledu

Žádné výsledky si nečiní nárok na přesnou repliku Ježíšova vzhledu, protože pro definitivní závěry je k dispozici jen omezené množství historických údajů. Skutečná podstata Ježíše navíc přesahuje fyzický vzhled a zdůrazňuje jeho učení, soucit a vliv, který měl na lidstvo. Zkoumání Ježíšovy skutečné podoby navíc rozptyluje naši pozornost od povrchní estetiky a moderních trendů a ideálů krásy k hlubokým duchovním a morálním poselstvím, která předával.

Například před dvaceti lety byl Ježíš na obálce časopisu Popular Mechanics zobrazený se širokým selským obličejem, tmavě olivovou pletí, s krátkými kudrnatými vlasy a výrazným nosem. Časopis dokonce uvádí, že měřil metr osmdesát a vážil 110 kilogramů, což se značně liší od typického zobrazení muže, kterého křesťané považují za Božího syna. Tentam je štíhlý, svalnatý, dlouhovlasý muž se světlou pletí a jemnými rysy...

Odkaz trvá navěky

Bez ohledu na jeho fyzický vzhled je Ježíšův vliv na miliardy věřících lidí po celém světě zakořeněný v jeho učení o lásce, odpuštění a soucitu. S tím souvisí i snaha o pochopení Ježíšova skutečného vzhledu, která nabízí fascinující příležitost přehodnotit kulturní předsudky, které po staletí ovlivňovaly umělecké interpretace. Přijetím historicky přesnějšího zobrazení můžeme podpořit širší smysl pro inkluzi a podpořit hlubší ocenění rozmanitých projevů víry napříč různými kulturami a prostředími.

Zdroje:  www.theguardian.com, www.history.com, www.irishtimes.com, edition.cnn.com