Ježíš zřejmě nežil v celibátu: Vědci se domnívají, že měl ženu a děti

Ježíš s dětmi

Ježíš s dětmi

Foto: Profimedia.CZ

Myšlenku, že se Ježíš Kristus oženil s Máří Magdalenou a stal se otcem jejích dětí, zpopularizoval komerční spisovatel Dan Brown. Představa to není nová, jen se o ní do vydání románu Šifra mistra Leonarda tolik nemluvilo. Někteří vědci se dokonce přiklánějí k názoru, že život v celibátu by byl pro Ježíše v jeho době velmi nepřirozeným.

Příkladem je kanadský profesor religionistiky Barrie Wilson, který spolu s novinářem Simchou Jacobovicim sepsal kontroverzní knihu Ztracené evangelium. Důkazů o tom, že Ježíš žil životem ženatého muže, podle něj existuje hned několik (Zdroj: How Jesus Became Christian - Barrie Wilson, Ph.D., www.barriewilson.com).

Nápovědu prý podává už sám Nový Zákon, ve kterém učedníci nazývají Ježíše "rabínem". Tuto funkci mohl v souladu se židovskou tradicí zastávat jedině ženatý muž. Sňatek a zplození potomků totiž bylo v 1. století našeho letopočtu důležitou životní metou každého člena židovské společnosti a rabín měl jít příkladem. Bezdětného podivína by komunita za svého duchovního vůdce jen tak nepřijala.

Evangelia se nezmiňují o tom, kde se Ježíš vzdělával, jakým způsobem došel k vlastnímu duchovnímu smýšlení a zda se po dosažení dospělosti oženil stejně jako jeho vrstevníci a učedníci. Na druhé straně se nikde ani nepíše, že by to neučinil. "Mezi jeho 12. rokem života, kdy rozmlouval s mudrci v jeruzalémském chrámu, a dobou, kdy už jako dospělý konal zázraky a následně byl ukřižován, je v Bibli velká mezera," píše Simcha Jacobovici s tím, že Ježíš měl dost času na to, aby založil rodinu jako každý spořádaný Žid své doby.

Plačící Máří Magdalena - obraz vlámského mistraZdroj: By Rogier van der Weyden, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10870656

Otazníky visí také nad domnělou Ježíšovou manželkou Máří Magdalenou. Dnes už ale víme, že nebyla prostitutkou a Ježíše doprovázela na všech cestách. A co víc, v neděli po Ukřižování přišla ke Kristovu hrobu, aby jeho tělo "omyla a pomazala". "Lidé mají legrační představu, že se Židé ve starověku navzájem pomazávali. Ale oni to nedělali. Pokud Máří Magdalena přišla připravit Ježíšovo tělo k pohřbu, musela být jeho zákonitou manželkou. Jiná žena by jeho intimní partie omývat nemohla. Kdyby byl Ježíš svobodný, tuto práci by vykonal některý z jeho mužských učedníků," tvrdí Jacobovici.

Jak známo, Máří Magdalena našla hrob prázdný. A byla to právě ona, komu se podle Bible Ježíš zjevil jako prvnímu, když vstal z mrtvých. Proč by si pro takové významné zjevení vybral nějakou ženu z davu, když měl na výběr z dvanácti věrných apoštolů? Logika věci praví, že Máří musela být jeho milovanou polovičkou, která měla nárok dozvědět se o jeho zmrtvýchvstání přednostně (Zdroj: Celibát katolických kněží - Ideál a skutečnost, houdek.nazory.eu).

Ježíš

Kdo byl ve skutečnosti Ježíš Kristus? Toto je pohled vědců na Božího syna

Jacobovici se dále opírá o archeologický objev učiněný v roce 1980 v Talpiotu kousek od Jeruzaléma. Šlo o rodinnou hrobku starou zhruba 2000 let, ve které se nacházelo několik rakví s čitelnými nápisy; na jedné byla vyryta slova "Ježíš, syn Josefův", vedle odpočívala "Mariamene", což je podle badatele řecké označení pro Marii Magdalenu, dále tu byla i rakev se jménem "Marie" a dětská schránka s nápisem "Jidáš, syn Ježíšův".

Ačkoli se Jacobovici snažil tento nález zmedializovat, s neochvějnými církevními dogmaty to nepohnulo. "Lidé viděli Život Briana a automaticky usoudili, že to musel být nějaký jiný Ježíš a jiné Marie," vysvětlil novinář, který se už smířil s faktem, že i kdyby o Ježíšově manželství a dětech nashromáždil stovku důkazů, svět mu to neuvěří.

Akční letáky