Příkladem je kanadský profesor religionistiky Barrie Wilson, který spolu s novinářem Simchou Jacobovicim sepsal kontroverzní knihu Ztracené evangelium. Důkazů o tom, že Ježíš žil životem ženatého muže, podle něj existuje hned několik (Zdroj: How Jesus Became Christian - Barrie Wilson, Ph.D., www.barriewilson.com).

Nápovědu prý podává už sám Nový Zákon, ve kterém učedníci nazývají Ježíše "rabínem". Tuto funkci mohl v souladu se židovskou tradicí zastávat jedině ženatý muž. Sňatek a zplození potomků totiž bylo v 1. století našeho letopočtu důležitou životní metou každého člena židovské společnosti a rabín měl jít příkladem. Bezdětného podivína by komunita za svého duchovního vůdce jen tak nepřijala.

Evangelia se nezmiňují o tom, kde se Ježíš vzdělával, jakým způsobem došel k vlastnímu duchovnímu smýšlení a zda se po dosažení dospělosti oženil stejně jako jeho vrstevníci a učedníci. Na druhé straně se nikde ani nepíše, že by to neučinil. "Mezi jeho 12. rokem života, kdy rozmlouval s mudrci v jeruzalémském chrámu, a dobou, kdy už jako dospělý konal zázraky a následně byl ukřižován, je v Bibli velká mezera," píše Simcha Jacobovici s tím, že Ježíš měl dost času na to, aby založil rodinu jako každý spořádaný Žid své doby.

Otazníky visí také nad domnělou Ježíšovou manželkou Máří Magdalenou. Dnes už ale víme, že nebyla prostitutkou a Ježíše doprovázela na všech cestách. A co víc, v neděli po Ukřižování přišla ke Kristovu hrobu, aby jeho tělo "omyla a pomazala". "Lidé mají legrační představu, že se Židé ve starověku navzájem pomazávali. Ale oni to nedělali. Pokud Máří Magdalena přišla připravit Ježíšovo tělo k pohřbu, musela být jeho zákonitou manželkou. Jiná žena by jeho intimní partie omývat nemohla. Kdyby byl Ježíš svobodný, tuto práci by vykonal některý z jeho mužských učedníků," tvrdí Jacobovici.

Jak známo, Máří Magdalena našla hrob prázdný. A byla to právě ona, komu se podle Bible Ježíš zjevil jako prvnímu, když vstal z mrtvých. Proč by si pro takové významné zjevení vybral nějakou ženu z davu, když měl na výběr z dvanácti věrných apoštolů? Logika věci praví, že Máří musela být jeho milovanou polovičkou, která měla nárok dozvědět se o jeho zmrtvýchvstání přednostně (Zdroj: Celibát katolických kněží - Ideál a skutečnost, houdek.nazory.eu).

Jacobovici se dále opírá o archeologický objev učiněný v roce 1980 v Talpiotu kousek od Jeruzaléma. Šlo o rodinnou hrobku starou zhruba 2000 let, ve které se nacházelo několik rakví s čitelnými nápisy; na jedné byla vyryta slova "Ježíš, syn Josefův", vedle odpočívala "Mariamene", což je podle badatele řecké označení pro Marii Magdalenu, dále tu byla i rakev se jménem "Marie" a dětská schránka s nápisem "Jidáš, syn Ježíšův".

Ačkoli se Jacobovici snažil tento nález zmedializovat, s neochvějnými církevními dogmaty to nepohnulo. "Lidé viděli Život Briana a automaticky usoudili, že to musel být nějaký jiný Ježíš a jiné Marie," vysvětlil novinář, který se už smířil s faktem, že i kdyby o Ježíšově manželství a dětech nashromáždil stovku důkazů, svět mu to neuvěří.