Spletité chodby se nacházejí pod celým městem, někdy dokonce i ve třech patrech nad sebou. Úplně původně sloužily katakomby pro středověké jihlavské horníky. S přesností se však neví, jaká byla jejich funkce. Spekuluje se nad těžbou stříbra či využití prostor pro skladovací účely. Nejpravděpodobnější jsou ekonomické důvody spojené s potřebou uskladnění. Stříbro a sukno se staly významným artiklem podporujícím hospodářský ruch, a podzemí bylo ideálním místem, kam je uskladnit.

S jihlavským podzemím se často spojují paranormální jevy. Většinou se hovoří o konkrétní části podzemí – chodbě Svítivce. Lidé v ní vídají vysoké postavy s dlouhým krkem, slyší hlasy či šepot.

Reportér Stanislav Motl natočil v chodbě v červnu roku 1997 prapodivný stín. Vypadal jako atypická postava člověka s hranatým tvarem hlavy. Že by přilba zemřelého horníka či vojáka? Nepodařilo se spolehlivě určit, co se mohlo reportérovi mihnout před očima. Navíc se v době pořízení záznamu v místě citelně ochladilo, což se často spojuje s výskytem paranormálních jevů. V říjnu toho samého roku proběhla rekonstrukce, který vyloučila vědomou manipulaci se záznamem. (Zdroj:www.lifee.cz)

„Tenkrát jsem zdaleka ještě netušil, že zjevení toho, čemu dodnes říkám stín z jihlavského podzemí, otevře přede mnou jedno tajemné, zdánlivě šílené, ale ve svých důsledcích nebezpečné, až hrůzné téma,“ vzpomíá dnes Stanislav Motl.

O Svítivku se na záakldě Motlova objevu začal zajímat i odborník na paranormální jevy, spisovatel, cestovatel a filmový dokumentarista Ivan Mackerle. Chodba, která, když se zhasne, září nazelenalým světlem, cestovatele zaujala. "Původcem tohoto jevu je zvláštní nátěr chodby. S geologem Pavlišem jsme tu odebrali kousek materiálu a zjistili jsme, že to je skutečně umělá látka, kterou vyrobili lidé,“ řekl Mackerle s tím, že záhadou zůstává, proč Němci natřeli celou chodbu. Svítivka těsně sousedí s výklenkem, který vznikl poté, co tu tajemní muži z Berlína odtěžili kus kamene. Právě v oblasti skalního výklenku Motl natočil i onen podivný stín. (Zdroj:ct24.ceskatelevize.cz)

Možná ještě zajímavější než samotný záznam je reportérovo tvrzení po přenocování ve Svítivce. Říká, že od té doby vidí auru lidí, proto dokáže na první pohled poznat, s jakým člověkem má co do činění.

Chodba Svítivka byla objevena roku 1978 amatérskými speleology. Své jméno dostala díky nacistům. Ty totiž jihlavské podzemí díky zájmu o okultismus velice zajímalo. Vytipovali si jednu chodbu, a tu potřeli luminiscenční barvou Lichtgelb (obsahuje svítivý wurtzit). Nepravděpodobnější důvod je lepší orientace při výpadku proudu. Nikdo však neví, co se za natřením chodby doopravdy skrývalo.

Aby toho nebylo málo, tak chodba sousedí s výklenkem či prohlubní, jež dodnes budí pozornost vědců i veřejnosti. Přímo na tomto místě cítí senzibilové a vysoce citliví jedinci negativní energii. Lidé vídají výklenkem procházet temné stíny a jiné paranormální jevy. Existuje teorie, že se díky svému vzhledu gotické brány jedná o průchod do bájné říše Agarthy či do úplně jiné dimenze.

Samotní nacisté se pokoušeli ve výklenku vytěžit kus kamene. Další teorie předpokládá, že sám Hitler věřil, že se jedná o průchod do bájné země, ze které by měli pocházet všichni čistí árijci.

Radar opravdu odhalil v této části chodby existenci čtvercové dutiny, přibližně půl metrů za údajnou bránou. Mohla by to být jakási skrytá komnata či schodiště vedoucí dolů. Obě varianty by už pravděpodobně byly z většiny zasypané. Výzkumníci se do dutiny snažili dostat vrtákem, ale ani po dvou metrech na nic nenarazili. Ani další tři zkušební sondy provedené na jiných možných místech nepřinesly kýžené výsledky. (Zdroj:www.sokujiciplaneta.cz awww.jihlavskepodzemi.cz)