Na půdě vysloužilého výběrčího daní Jacquese Bellangera se skrývalo neobyčejné tajemství - mumifikovaná hlava, o níž se věřilo, že patřila francouzskému králi Jindřichu IV. Tato historická relikvie vyvolala otázky ohledně panovníkova skonu a podivné cesty, kterou jeho odříznutá hlava podnikla.

Podívejte se na video:

Zdroj: Youtube

Hlava krále coby politický symbol?

Při zavraždění krále Jindřicha IV. v roce 1610, byla jeho hlava oddělena od těla, což vyvolalo spekulace. Historikové se domnívají, že během zápalu Francouzské revoluce v roce 1793 se revolucionáři zaměřili na baziliku Saint Denis, kde vyplenili královské hrobky. Hlava Jindřicha IV. mohla být v tomto bouřlivém období odstraněná jako politický symbol.

Cesta hlavy „na půdu“

Tento artefakt koloval mezi soukromými sběrateli více než sto let. Novodobá cesta panovníkovy hlavy začala v roce 1919, kdy ji získal fotograf za pouhé tři franky. Jacques Bellanger přidal hlavu do své sbírky v roce 1953 a uložil ji na půdě. Pozoruhodné je, že Bellangerův majetek byl objevený v roce 2008.

Hlava patří králi! Anebo ne?

Tým odborníků byl zaujatý pravostí této historické relikvie a pustil se do forenzní analýzy. Pečlivě prozkoumali ostatky a použili moderní pitevní techniky, aby odhalili tajemství, která se v nich skrývají. Navzdory nedostatku dostupných vzorků DNA soudní lékaři potvrdili důvěru v proces identifikace.

Vycházeli ze souhry více než 30 faktorů, včetně zranění odpovídajících známým zraněním Jindřicha IV. a výrazných rysů obličeje, jako je například znaménko na nosní dírce. Zdálo se, že tyto prvky spolu s rekonstrukcí vzhledu Jindřicha IV. případ podpořily.

Nicméně testy DNA provedené později v roce 2013 původní závěry zpochybnily. Vzorky odebrané z ostatků se neshodovaly s DNA žijících potomků krále Jindřicha IV. Tato genetická nesrovnalost sice zpochybnila královský původ relikvie, ale odborníci se v názoru na přesnost testů DNA nadále rozcházejí.

Zatímco skutečný původ hlavy zůstává nejistý, její příběh se prolíná s širšími dějinami Francie, její monarchie a bouřlivých období, která tento národ formovala. Ať už se jedná o hlavu krále Jindřicha IV., nebo ne, slouží tento záhadný artefakt jako dojemná připomínka historických událostí, které nás dodnes fascinují a uchvacují.

Zdroje: www.mentalfloss.com, www.smithsonianmag.com, www.myfrenchlife.org