Za vlast

Johanka z Arku se narodila do zámožné rodiny a žila ve vesnici Domrény. Od svých čtrnácti let měla vidění a promlouvali k ní andělé a světci. Archanděl Michael (stejným směrem ji vedla i sv. Kateřina a sv. Markéta) jí poradil, aby oblékla pánské šaty a vydala se osvobodit Orléans. Toho dosáhla v červnu 1429. Svou spanilou a úspěšnou jízdou po Francii získávala podporu svých krajanů. Po cestě dobyla město Jargeau, Beaugency, Auxerre, Troyes a Chalons.

Útrum

Lidé k Johance vzhlíželi a obdivovali ji. Král se její slávy ale zalekl a využil svých pravomocí. Zatímco dívka byla připravená vyhnat Angličany z Francie a vrátit své zemi svobodu, dostávala stále více podřadné úkoly plné nebezpečí. Roku 1430 hájila bez královy podpory a jen s malým vojskem Paříž a o rok později se stala obětí zrady Burgunďanů, kteří byli tajnými spojenci Anglie.

Francouzi mladou dívku prodali za 10 tisíc liber a nechali na anglickém soudu, aby ji potrestal podle svého. Byla odsouzena za spojení s ďáblem, za kacířství a čarodějnictví.

Smrt

Kolem Johanky byla spousta mýtů. Někteří lidé dokonce tvrdili, že jí plameny neublíží. Na tržišti Vieux-Marché museli diváky odhánět vojáci.

Hranice byla nezvykle vysoká. Na poslední chvíli kat strhl z dívky šaty, aby se mohli všichni přesvědčit, že jde o ženu. K hranici totiž přijela na popravčí káře a s kápí na hlavě. Soud Johanku nařkl z obcování s ďáblem a všichni se toužili podívat, jak přirození mučednice hoří. Pro většinu z nich to byl důkaz spolčení s temnými silami.

Zatímco se k ní sápaly plameny, prosila o kříž, na který by mohla upnout svůj zrak. Neznámý muž jí podal dřevěný křížek, Johanka ho přijala a políbila. Druhý jí přinesl bratr Isambart, který rychle běžel do kostela svatého Vavřince. Do posledního dechu ho držel své sestře před očima.

Zajímavosti

Ještě před odchodem do boje vybrali rodiče Johance manžela. Nechtěla si ho vzít a smělé rozhodnutí musela obhajovat před soudem.

Cesta za vítězstvím nebyla jednoduchá. Hned na začátku ji dvakrát vyhnali z Vaucouleurs.

Do boje se nevydala jen se svými bojovníky, ale měla podporu bratrů, kteří ji nenechali jít samotnou.

Rodiče neměli o ničem tušení. Johanka jim nalhala, že jede pomáhat strýcově ženě s čerstvě narozeným dítětem.

V roce 2016 se objevil Johančin prsten, který dostala od svého otce, na aukci. Jeho pravost nebyla potvrzena, ale za více než 10 milionů korun ho získal francouzský zábavní park Puy du Fuo. Rozhořela se další válka mezi Anglií a Francií. Podle nařízení EU musí mít předměty starší 50 let a hodnoty, která převyšuje 5 tisíc korun, speciální povolení. Spor ukončila královna Alžběta II., která přinutila britskou vládu vydat vývozní licenci a prsten mohl zůstat ve Francii.