Lékař nacista

Johann Paul Kremer se narodil 26. prosince 1883 ve Stellbergu. Studoval na berlínské univerzitě medicínu, biologii a filozofii. Získal doktorát z medicíny i filozofie. Habilitoval se v roce 1929 na univerzitě v Münsteru a v roce 1936 byl tamtéž jmenovaný profesorem lékařských věd. Pracoval v několika anatomických ústavech a výzkumných lékařských institucích. Je s podivem, jak se z takového vzdělaného člověka stal nacistický válečný zločinec.

Nemilosrdné usmrcování

Do NSDAP vstoupil v roce v roce 1932, k jednotkám SS se připojil roku 1934. Pro svůj pokročilý věk se vyhnul nasazení na frontu. Svou nacistickou „kariéru“ nastoupil 30. srpna 1942, kdy se stal lékařem ve vyhlazovacím koncentračním táboře Osvětim-Březinka. Jeho úkolem bylo posuzovat vězně, kteří měli být umístěni v táborové nemocnici. Většinu z nich nechal ihned usmrtit injekcí fenolu. Některé z nich považoval za vhodný experimentální materiál. Takové vězně na pitevním stole požádal o osobní údaje, tělesnou hmotnost před zatčením, léky, které užívali a pořídil si jejich fotografii. Poté jim podal injekci fenolu. Jeho hlavní výzkum se zaměřoval na sledování orgánových změn u vězňů, kteří zemřeli hladem. Zajímal se zejména o hnědou atrofii jater (braune atrophie). Vybíral si vhodné kandidáty, které přijal do táborové nemocnice, v určitých stádiích onemocnění je usmrtil opět injekcí fenolu a poté zkoumal jejich orgány.

Denně bylo zabito 1 600 vězňů

Zúčastnil se několika selekcí, zplynování a veřejných poprav. O těchto zvěrstvech si vedl deník, který byl později nalezen a stal se jediným dochovaným deníkem člena SS z Osvětimi. Podle deníku se účastnil čtrnáctkrát plynování vězňů, jedenácti poprav, dalších sedmi poprav polských civilistů, poprav šesti žen, které se zúčastnily vzpoury. V nemocničním bloku č. 28 v hlavním táboře usmrtil injekcemi fenolu stovky vězňů, zejména ty, kteří byli v posledním stádiu hladovění, aby mohl při pitvě zkoumat změny na orgánech. Kremer vězně nevyšetřoval, hodnotil je podle vzhledu. Přesný počet obětí, za jejichž smrt byl Kremer zodpovědný, nebylo v průběhu soudního procesu zjištěno. V jednom ze svých záznamů v deníku se Kremer poznačil, že jen za jeden den bylo zabito 1 600 vězňů.

Z trestu smrti doživotí, proč?

Po válce byl Kremer zajat a souzen. V prvním osvětimském procesu byl v roce 1947 odsouzen k trestu smrti. Tento trest byl později změněn na doživotí. Po jedenácti letech byl však z neznámých důvodů propuštěn. Za dva roky bylo proti němu zahájeno další soudní řízení v Münsteru. Byl odsouzen k deseti letům odnětí svobody a byly mu odebrány všechny jeho lékařské tituly. Soud započítal předchozí léta strávena ve vězení a Kramera omilostnil.

Zdroj: Jewishvirtuallibrary