Svět v roce 2050

Pouze v případě, že lidé přestanou plýtvat potravinami, zlepší zemědělské postupy a technologie, mohou snížit riziko překročení globálních environmentálních limitů. Ty souvisí se změnou klimatu, využíváním zemědělské půdy, těžbou sladkovodních zdrojů a znečišťováním ekosystémů nadměrným používáním hnojiv.

Právě současná produkce a spotřeba potravin ovlivňuje planetární hranice, které znamenají bezpečný operační prostor pro lidstvo. Jeho překročením by se všechny životní systémy Země mohly velmi rychle stát nestabilními.

„Žádné řešení nestačí k tomu, aby se zabránilo překročení planetárních hranic. Pokud se však řešení uplatní společně, náš výzkum naznačuje, že je možné rostoucí populaci udržitelně uživit," uvedl vědec John Beddington.

„Zjistili jsme, že bez společné akce by se dopady potravinového systému na životní prostředí mohly do roku 2050 zvýšit o 50-90 % v důsledku růstu populace a nárůstu stravy s vysokým obsahem tuků, cukrů a masa. V takovém případě by se překročily všechny planetární hranice související s produkcí potravin, některé z nich více než dvojnásobně," dodal. 

Zdrcující budoucnost

Pokud se predikce na základě výpočtů vědce skutečně potvrdí, nečeká lidstvo nic dobrého. Předpokládá se, že do roku 2050 dosáhne světová populace téměř 10 miliard lidí. Tím se celosvětová poptávka po potravinách navýší téměř o 60 %.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Pokud lidé nezmění to, jak se stravují a co jedí, hrozí, že na cestě za jejich uživením bude třeba vykácet a přeměnit na rostlinnou a živočišnou výrobu dalších 593 milionů hektarů půdy. Jinak nastane hladomor. 

Takto velká plocha odpovídá rozloze dvou Indií. Problém je, že pokud by se skutečně musela vyčlenit další půda, aby lidstvo neumřelo hlady, naše planeta by další velkou degradaci již nemusela vydržet. 

Země každoročně přichází o další části divoké přírody ve snaze vytvořit dostatek místa na produkci potravin. To však podle vědců vede k nevratnému úpadku naší planety. 

„Do roku 2050 zbývá ještě 30 pěstitelských sezón. Nemáme mnoho času na to, abychom všechny mezery odstranili. Přesto musíme jednat hned, abychom Zemi zachránili," dodal Beddington. 

Je tedy více než nutné objevit udržitelný potravinový systém, který nasytí co nejvíce lidí a sníží poptávku po potravinách. Neznamená to přestat jíst, pouze vyměnit potraviny náročné na zdroje za ty, které je naše planeta schopná udržitelně zajistit. 

Zdroje: www.thenationalnews.com, www.bbc.com, www.washingtonpost.com