V tajemném světě umění se skrývá pokladnice záhad, které čekají na rozluštění. Propojení vědy a umění často vede k fascinujícím odhalením a výjimkou nebylo ani zkoumání rentgenového obrazu Henryho Gillarda Glindoniho, na němž je vyobrazený slavný alchymista John Dee. Pod ním se totiž skrývá další motiv.

Glindoni musel z toho, co bylo okultní a strašidelné, udělat to, co vidíme nyní, tedy augustovské a vážné. Ztělesňuje to dva různé dojmy, které lidé o Dee mají, a boj mezi nimi."

Vědci zjistili, že pod obrazem záhadného tudorovského polyhistora, který provádí pokus pro Alžbětu I., se skrývá temné a trochu děsivé tajemství. Dee, byl ve své době známý jako "královnin kejklíř" a jeho postava byla velmi inspirativní. Možná byl inspirací pro Shakespearova Prospera v Bouři a mnohé další. Nejvíce se proslavil svým mysticismem a vírou, že mohl mluvit s anděly.

Tajemství Johna Deeho

John Dee, proslulý matematik, astrolog a okultní filozof alžbětinské doby, byl po staletí zahalený tajemstvím. Zmíněný obraz, který byl později přemalovaný, totiž zobrazoval Deeho obklopeného lidskými lebkami. Jenže tím byl obraz svou děsivostí téměř neprodejný. Proč je Glindoni vymaloval, nevíme, ale pravděpodobně na pokyn osoby, která si obraz objednala.

Při bližším zkoumání však vědci učinili znepokojivý objev, když pomocí pokročilých zobrazovacích technik pronikli za viditelné vrstvy barvy a odhalili tento podivný kruh. Objevení lidských ostatků dodává obrazu dojem tehdejších dobových intrik u jakýsi pocit fascinace.

Profesorka Amelia Fletcherová, historička umění specializující se na okultní symboliku, poznamenává: „Tento objev je skutečně pozoruhodný a znepokojivý. Zpochybňuje naše zažité představy o účelu a záměrech portrétu Johna Dee."

Nově objevená přítomnost přízraků vyvolává otázky o umělcových záměrech a možném okultním významu obrazu. Byl tento kruh z lebek záměrným doplňkem, nebo důsledkem plynutí času a znehodnocení použitého materiálu?

Dee a jeho vnitřní démoni

Někteří historici umění spekulují, že symbolický kruh může představovat temné aspekty Deeových alchymistických snah nebo odrážet jeho zapojení do esoterických praktik. Alchymistovo spojení s duchovní sférou a jeho posedlost odhalováním tajemství vesmíru byly dlouho předmětem spekulací a intrik. Výskyt této strašidelné postavy mohl sloužit jako projev Deeových vlastních vnitřních démonů nebo jako symbolické znázornění nebezpečí spojeného s jeho okultními snahami.

Doktor Victor Cromwell, materiálový vědec, který obraz analyzoval, vysvětluje: „Přítomnost těchto lidských lebek na obraze vyvolává zajímavé možnosti. Otevírá cesty pro další výzkum uměleckých technik a záměrů kruhu a kulturního kontextu doby Johna Dee."

Skryté motivy nejsou ničím ojedinělým

Důsledky tohoto odhalení přesahují rámec jednotlivých obrazů a vyvolávají širší otázky o povaze skrytých poselství v umění napříč dějinami. Mnoho renomovaných umělců do svých děl zakomponovalo skryté symboly, kódy nebo dokonce skryté obrazy, které zanechaly lákavé stopy k rozluštění budoucím generacím. Jak poznamenává historička umění Evelyn Parkerová: „Umělecká díla jsou jako časové kapsle, které obsahují vrstvy významů, jež mohou být odhalené pouze pečlivou analýzou a technologickým pokrokem."

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Umění a věda spolu hovoří

Zkoumání alchymistického portrétu Johna Dee poukazuje na vyvíjející se vztahy mezi uměním a alchymií, či vědou. Jak uvedla kurátorka Katie Birkwoodová: „Dee je jedna z nejzajímavějších a nejzáhadnějších postav tudorovské Anglie a my ji zkoumáme, aniž bychom se přiklonili k názoru, zda je to učenec, dvořan nebo kouzelník. Je tím vším, a ještě něčím navíc."

Pokročilé zobrazovací techniky, jako je rentgenová analýza, infračervená reflektografie a multispektrální zobrazování, způsobily revoluci ve studiu restaurování a dějin umění. Tyto vědecké pokroky umožňují badatelům nahlédnout pod povrch a odhalit skryté detaily, které byly dříve nedostupné, a přinášejí nové perspektivy. Kromě vědeckého zkoumání hraje při pochopení skrytých příběhů zásadní roli také interpretace umění.

Zdroje: www.theguardian.com, medium.com