Waldron pocházel z rodiny rančera a byl vnukem právníka a soudce George Prentiss Waldrona. Mísila se v něm krev koloniálních rodin z New Hampshire z otcovy strany s jižanským původem matky a se silnou linií krve Siouxů. Jeho krátký život byl ale velmi významný. Podívejte se na video:

Zdroj: Youtube

Bitva o Midway

Bitva o Midway byla zlomovým bodem v pacifických bojích. Japonský plán zahrnoval útok na americkou základnu na ostrově Midway. Ten měl nalákat Američany do bitvy, o níž bylo japonské vrchní velení přesvědčeno, že je vyhraná. Americká flotila měla být zničena a bez významné přítomnosti amerického námořnictva by byly Havaj a celé západní pobřeží ohroženy invazí. Američané však prolomili japonský kód a nastražili svou vlastní past. Waldronova flotila překvapila Japonce, potopila jejich čtyři letadlové lodě a udělala první skutečný krok k vítězství ve druhé světové válce.

Vojenská kariéra

V červnu 1920 se Waldron stal poručíkem a poté absolvoval třídu námořní akademie Spojených států. Jeho první plavbou byla námořní služba na palubě Seattlu (CA-11), a poté zakotvil na Floridě, kde se stal v roce 1927 letcem.

Během následujících měsíců létal s torpédovými perutěmi a o rok později byl povýšen na poručíka v juniorské třídě. Sloužil u námořnictva, kde instruoval praporčíky v oboru letectví. Poté se ale znovu vrátil na moře.

Uprostřed své kariéry v armádě se oženil s Adelaide Wentworth a měl dvě dcery. Vystudoval práva a byl přijat do advokátní komory, ale praxi nikdy nevykonával.

Třicátá a válečná léta

Mezi lety 1936 se Waldron věnoval létání a instruktorské práci a poté sloužil tři po sobě jdoucí turnusy pobřežní služby, z nichž všechny zahrnovaly létání, ve Washingtonu. Pak byl ve 3. námořním okrsku jmenován námořním inspektorem výzbroje v továrně v New Yorku, kde byl vyroben i slavný pumový zaměřovač Norden. Zakrátko převzal velení nově vytvořené torpédové perutě 8, části zárodečné letecké skupiny sestavované pro nový letadlový nosič Hornet ve Virginii.

Zničit nepřítele

Útok na Pearl Harbor znamenal, že výcvik jeho mužů musel být velmi intenzivní. Torpédo 8 ale po dobu dalších deseti měsíců nedostalo šanci se předvést. Bylo pozdě na to, zapojit skupinu do bitvy v Korálovém moři. A tak se stalo, že „křest“ jednotky měl proběhnout v bitvě o Midway.

Jednalo se skutečně o brutální nástup, jelikož tato bitva se stala přelomovým bodem války v Tichomoří. Torpédo 8 čekalo na svůj nástup na palubě letadlové lodi po cestě k „Point Luck“ z Pearl Harboru. Velitel Waldron řekl svým mužům: "Jestli zbývá jen jedno letadlo, aby provedlo poslední nájezd," řekl svým mužům, "chci, aby ten muž šel dovnitř a dostal zásah. Bůh je s námi všemi. Hodně štěstí, šťastné přistání a je to peklo."

Siouxská krev

Waldron měl pověst velitele tvrdého jako hřebíky, což mohlo být dáno i jeho původem - byl přímým potomkem válečníků z kmene Lakotů Oglala – části velkého národa Siouxů. Tvrdé vystupování, které si vytvořil, bylo založeno na desetiletích posměchu jeho vrstevníků nad jeho skromnými začátky a z rasismu zaměřeného na jeho indiánské dědictví. Waldronovi bylo jedno, co si o něm kdo myslí. Chtěl jediné, bojovat za svou zemi. Byl přirozeným vůdcem a jeho muži ho následovali do pekelné brány, což, jak osud chtěl, je přesně to, co by udělali v nadcházející bitvě.

Waldronův majstrštych

4. června bitva začala. Těsně před ní měl Waldron neshody s veliteli Ringem a Mitscherem o tom, kde se Japonci nacházejí. Navzdory tomu, zprávy ukazovaly Japonce jihozápadně od Hornetu, Mitscher a Ring nařídili nabral západní kurz v naději, že zahlédnou možnou skupinu Japonců za sebou. Waldron argumentoval pro kurz založený na kontaktní zprávě, ale byl přehlasován.

Ve vzduchu se Waldron pokusil rádiem převzít kontrolu nad údernou skupinou Hornet, ale neúspěšně. Krátce poté, co se letecká skupina Sršně dostala do vzduchu, Waldron nedokázal udržet svůj hněv. Ringovi řekl do vysílačky, že mířili špatným směrem, ten ale opět nedbal. Waldron pár minut počkal, než odpověděl: „K čertu s tebou“, odloupl svou eskadru od zbytku letky a zamířil přímo na západ, kde cítil, že je japonská flotila. Za méně než hodinu se ukázalo, že měl pravdu. Vedl svou eskadru po přímé linii k nepříteli. Byl si vědom nedostatku stíhací ochrany, ale chtěl za každou cenu splnit úkol. Americká letadla Douglas Devastators byla beznadějně zastaralá a jejich maximální rychlost byla asi třetinová v porovnání s japonskými stíhačkami. Strhla se tak ďábelská bitva v oblacích, na níž se můžete podívat zde v dokumentu.

Zdroj: Youtube

Přežil jediný muž

Nepřipravenost, respektive neporovnatelné síly na obou stranách měly za následek to, že všech 15 letadel bylo Japonci sestřeleno a ze 30 mužů přežil pouze jeden – praporčík George H. Gay, Jr., který byl schopen přinést svědectví. „Waldronův motor byl v plamenech,“ říkal Gay. George Gay svého velitele naposledy viděl, jak se snaží dostat z kokpitu – jednou nohou na pravém křídle jeho letadla odsouzeného k záhubě. Pak se ale ponořila do Pacifiku a John Waldron byl pryč. Gay s vytřeštěnýma očima, strnulý a neschopen sám se jakkoliv bránit a reagovat na okolní masakr jeho kamarádů, jen sledoval, jak se Waldron pokusil odsunout kryt kabiny a vyskočit, vztyčil se na sedačce, ale to už jeho hořící letoun padal ve vývrtce do moře a pro statečného siouxského náčelníka nebylo záchrany.

Zvrat v bitvě

I když by se mohlo zdát, že muži položili své životy zbytečně, není tomu tak. Historie by mohla Waldronův útok považovat za šílený a naprosto nesmyslný spíše než odvážný, nebýt toho, co se stalo potom. ... Torpédo 8 totiž donutilo japonské letadlové lodě k radikálnímu manévru, čímž byl zdržen plánovaný útok na americké letadlové lodě. Japonci museli změnit bojovou strategii a zaměřili se na obranu v malých výškách. Střemhlavé spojenecké bombardéry smrtelně poškodily tři ze čtyř japonských letadlových lodí a změnily tak průběh bitvy. Během několika minut byly tři japonské letadlové lodě v plamenech a srdce císařského námořnictva bylo zničeno.

Nadporučík Waldron v bitvě, která by se dala nazvat bez okolků sebevražednou misí, padl. Posmrtně mu byla udělena ocenění, mimo jiné i námořní kříž, a podle celé události byl natočen film Midway z roku 1976. Jeho jméno nesou četná místa i stavby napříč Spojenými státy.

Zdroje:

dailycaller.com, en.wikipedia.org/wiki/John_C._Waldron, dailycaller.com