Princip popravy měl být velmi jednoduchý. Vězeň bude uzavřen do neprodyšného prostoru, do nějž dozorci pustí jedovatý plyn. Po několika pokusech byl k usmrcení vybrán kyanovodík. Prvním člověkem, který měl být tímto způsobem popraven, byl 29letý Jon Gee. Narodil se v Číně, odkud kolem roku 1907 emigroval do Spojených států. Většinu svého života strávil v čínské čtvrti v San Francisku. Stal se členem čínsko-americké zločinecké organizace Hip Sing Tong. V rámci vyřizování účtů s jiným gangem zabil 74letého majitele prádelny Toma Quonga Kee. Zastřelil ho, když mu přišel otevřít oblečený jen v pyžamu. Tato vražda byla pouze jedním z mnoha kriminálních činů mladého Číňana. Odsouzen byl k trestu smrti, který měl být poprvé v historii proveden otravou plynem. První pokus proběhl v jeho cele během spánku. Jedovatý kyanovodík však z místnosti unikal, proto bylo nutné přejít k jinému řešení. V řeznictví věznice tak byla zřízena provizorní plynová komora. Ve vzduchotěsné ocelové místnosti se nacházela židle, ke které byl odsouzený připoután. Na popravu Jona Gee, která se uskutečnila 8. února 1924, se oknem umístěným nad židlí dívali novináři, úředníci i zástupci americké armády.

Před popravou kyanovodíkem byli odsouzení instruováni, že musí pro urychlení celého procesu zhluboka dýchat. Pokud se tímto doporučením řídili, mohli během deseti až patnácti sekund upadnout do bezvědomí. Ti, kteří zadržovali dech, aby zůstali co nejdéle naživu, prožívali silné křeče, bolestivé dýchací obtíže a často i zvraceli.

Zastánci poprav v plynové komoře hovoří o rychlém a humánním způsobu smrti, existuje však mnoho případů, které tuto teorii vyvracejí. Caryl Chessman, který byl popraven v Kalifornii v roce 1960, se s novináři dohodl, že pokud bude pociťovat bolest, kývne na ně hlavou. Podle svědků kýval několikrát. Při popravě vykřikl a hlava se mu divoce třásla. Jeho utrpení trvalo dlouhých pět minut.

V současné době jsou plynové komory k popravám používány čím dál méně. Poslední proběhla v USA v roce 2012. Pouze jako alternativní způsob popravy ji může používat pět amerických států.

V Oklahomě řeší možnost popravy plynným dusíkem. Podle všeho se tato metoda zdá být bezbolestná a rychlejší, než usmrcení injekcí. Odsouzený by měl pociťovat pouze únavu a bolest hlavy a poté upadnout do bezvědomí.