Typickým rodem, kde se incest pěstoval velmi „radostně“, byli Habsburkové. Jejich typické rodinné rysy byly viditelné i bez hlubšího zkoumání rodinných kronik.

Selský panovník a jeho nenaplněná láska

Císařovna Marie Terezie měla tři dcery a na vytouženého chlapce si musela proto dlouho počkat. Nakonec se však zadařilo a následník trůnu byl na světě. Arcivévoda Josef Habsbursko-Lotrinský se později zapsal do historie jako jeden z nejvýznamnějších osvícenských panovníků v Evropě.

Oblíbený byl také mezi českým selským lidem, který mu přezdíval „selský panovník“.

Později císař Josef II. se dokonce naučil česky. A pak měl další obdivuhodnou vlastnost: a to, že miloval pouze jednu ženu. Jeho láska ale nebyla zcela opětována, protože jeho vyvolená spíše pokukovala po své švagrové.

Cílevědomý Josef s tváří andílka

I přes mnoho kladů se však o Josefu II. tradovalo, že byl tvrdohlavý a vznětlivý. Měl také po kom, protože Marie Terezie byla tvrdou matkou. I když byla na své zejména dcery nesmírně přísná a důsledná při jejich výchově, u Josefa dělala výjimku. Razila sice heslo, že děti musejí poslouchat, ale Josef se vzhledem andílka si získal její srdce.

Modrooký s plavými vlásky – takového chlapce každý rozmazloval, a i on si již jako chlapec dobře uvědomoval, jaké nároky na něj jsou jako na následníka trůnu kladeny. Byl však velmi zásadový a chtěl obstát, proto se už od čtrnácti let aktivně zapojoval do dění na dvoře, účastnil se cest s rodiči i oficiálních ceremonií.

Domluvená svatba

Stejně dobře i věděl, že nevěstu mu nejspíše vybere matka. A Marie Terezie nenechala nic náhodě – chtěla pro svého mazlíčka jen to nejlepší. Byla poučena i nezdarem z manželství své dcery Marie Antoinetty, jíž vybrala za ženicha Ludvíka XVI. Proto chtěla být u Josefa opatrnější. Stejně stará, krásná i půvabná Izabela Parmská byla vnučkou francouzského krále Ludvíka XV a byla tou nejlepší partií. A Josef se do jižanské krásky s francouzskou elegancí zamiloval na první pohled.

Svatba se konala v roce 1760. Ale novomanželka si svého chotě ani nevšimla, i když ten k ní hořel opravdovou láskou. Měli spolu sice dvě dcery, ale mnohem více než její manžel se Izabele líbila jeho sestra Marie Kristina a je pravděpodobné, že se mezi nimi vyvinulo mnohem více než jen dívčí přátelství.

Lásku už nikdy nepotkal

V roce 1763 Izabela zemřela na neštovice.

Zarmoucený Josef již nebyl schopen se zamilovat, i když ho matka donutila k druhé svatbě s Marií Josefou Bavorskou. Josef II. zcela rezignoval na svůj osobní život a všechnu energii věnoval vládě a pod krycím jménem hrabě von Falkenstein podnikal inkognito cesty po svých korunních državách.

V roce 1764 byl korunován římským králem, ale bohužel musel vládnout se svou matkou po boku. Často mezi nimi byly konflikty, protože Marie Terezie nebyla reformám tak nakloněna jako její pokrokový syn. Křídla mu narostla ž po její smrti a během své vlády pak vydal na 6 000 výnosů. Už se však nikdy nezamiloval.

Zdroje:

www.ctidoma.cz

cs.wikipedia.org

www.stoplusjednicka.cz