Josef II. utíkal před manželkou oknem. Z Marie Josefy se mu dělalo nevolno

Nataša Slánská | 29. 1. 2022
Isabela Parmská, první manželka Josefa II.
Císař Josef II.
Josef II.

Představte si, že je vám 23 let, právě vás korunovali římským králem, brzy se máte stát i císařem, ale o každém vašem kroku za vás pořád rozhoduje maminka. Josef II. to opravdu neměl jednoduché. Nejvíce ho ale dopálilo, že se musel znovu oženit. Samozřejmě s dívkou, kterou si sám nevybral.

Jeho první manželka Isabela Parmská pro něj byla ztělesněním nadpozemské krásy a cnosti. Zbožňoval ji jako modlu. Když náhle podlehla neštovicím, zhroutil se mu svět. Přísahal, že se už neožení a celým tělem a duchem svůj život zasvětí jen státu.

Jenže jeho matka Marie Terezie byla pragmaticky založená dáma a sňatky svých dětí vnímala jako taktický prostředek k navazování spojeneckých vztahů s cizími vlivnými rody. Chápala nicméně, že Josefa smrt manželky velmi zarmoutila, a tak se mu nejprve pokusila přihrát Isabelinu sestru Louisu. Ta prý byla zesnulé princezně velmi podobná jak vzhledem, tak charakterem, a Josefovi by se určitě líbila.

Louisa už ale měla domluvený sňatek se španělským králem a její otec nehodlal plány měnit. Marie Terezie se musela rozhlédnout jinde. Do oka jí padla dědička Bavorského kurfiřtství Marie Josefa.

Manželství jako za trest

Když ji Josef poprvé uviděl, znechuceně se odvrátil. "Malá a tlustá," poznamenal. Na nevěstě kritizoval kromě postavy také ošklivé zuby a drobné puchýřky v tváři. Jeho matka však byla neústupná. Bavorsko by přeci bylo cenným kouskem do sbírky habsbursko-lotrinských území.

Svatba se konala v lednu roku 1765, ale historikové pochybují, že svatební noc proběhla tradičním způsobem. Spíše se přiklánějí k názoru, že manželství nikdy nebylo konzumováno. Josef se s neatraktivní chotí odmítal byť jen vídat a jeho komnaty se nacházely daleko od jejích. Když ji zahlédl na chodbě, utekl nejbližším oknem, aby se s ní nemusel střetnout.

Josefova sestra Kristina prý jednou poznamenala: "Kdyby se ke mně manžel choval tak jako bratr k Marii, uteču z domu a oběsím se na prvním stromě v Schönbrunnu!"

Jak šel čas s Marií Terezií: Od křehké krásky po silnou ženu se zjizvenou tváří
Magazín

Jak šel čas s Marií Terezií: Od křehké krásky po silnou ženu se zjizvenou tváří

Nemilovaná a přehlížená

Ubohá Marie Josefa se cítila být velmi ponížena. O jejím nešťastném vztahu s manželem se už šířily posměšné klevety, které se pokusila odvrátit tvrzením, že čeká dítě. Těhotenství by jí bylo zaručilo všeobecnou vážnost, neboť by pod srdcem nosila potenciálního následníka trůnu. Když se ale Josef o údajném jiném stavu své manželky dozvěděl, prohlásil udiveně: "Jak by k tomu přišla?" Marii Josefu tím opět akorát ztrapnil.

Bavorská princezna zřejmě nebyla zase tak ošklivá, jak ji Josef vnímal. Z jeho strany šlo nejspíš jen o rebelii vůči autoritativní matce, která sňatek prosadila i přes jeho razantní odpor. Zkrátka se "zabýčil" a celé manželství nechal ležet jen na formální listině. S Marií Josefou odmítal i mluvit. Když po dvou letech neradostného svazku zemřela na neštovice, nešel jí ani na pohřeb.

Zdroje: https://zoommagazin.iprima.cz/, https://www.stoplusjednicka.cz/, https://cs.wikipedia.org/

Tagy Bavorsko Isabela Parmská Josef II. Habsbursko-Lotrinský Marie Terezie Habsburská svatba