Josef II. vzpomínal. Do své první manželky Isabely Parmské, dcery španělského prince a parmského vévody Filipa III., se zamiloval na první pohled. Byla nejen krásná, ale také inteligentní. Fakt, že jeho hluboké city neopětovala a dávala spíše přednost jeho sestře Marii Kristýně ho netrápilo. V jejím loži zažil pěkné chvíle. Když tři roky po svatbě, ve věku pouhých 21 let podlehla neštovicím, zhroutil se mu svět. Slíbil si, že jí bude nadosmrti věrný.

Jenže pak si ho zavolala jeho matka. Tušil, o co jí půjde. Byl opět svobodný, navíc budoucí císař Svaté říše římské. V rámci zásad její sňatkové politiky se musel opět oženit. „Mám pro tebe skvělou partiji,” oznámila mu. „Dědička Bavorska, 26 let, žena krev a mléko. Marie Josefa Bavorská!” 

Marie Terezie ukázala na obraz vedle sebe. Josef si povzdechl. Připadal si jako na koňském trhu. „Odmítám,” oznámil suše. „Jsem její bratranec z druhého stupně. Navíc je ošklivá a prý i hloupá," začal prudce gestikulovat. Ještě truchlím!” zvolal zoufale. Královna jen mávla rukou. „Maličkosti. Vše je už domluvené. Můžeš jít.”

Chudák Marie

Svatba mezi 26letou princeznou a mladým vdovcem se konala 13. ledna 1765 v Mnichově. Josef se na ní tvářil, jako by mu uletěly včely. „Je malá, tlustá, má křivé zuby a drobné puchýřky na obličeji,“ stěžoval si. Po skončení oslav se odebral do svých komnat, které se nacházely co nejdál od těch, které obývala jeho nová manželka. Marie na něho čekala marně.

Za celou dobu jejich oficiálního svazku se téměř neviděli. Šeptalo se, že Josef II. dokonce vyskakuje z okna, aby se se svou chotí nemusel potkat na chodbě. Ubohá Marie byla nešťastná. Její příbuzní, kamarádky, ale také poddaní si z jejího vztahu dělali legraci. Ze zoufalství proto prohlásila, že je těhotná. Když se však o tomto tvrzení doslechl císař, poklepal si na čelo. „Jak by k něčemu taková vůbec přišla?” prohlásil.

Vzdor císaře

Jak ukazují dobové portréty, Marie nebyla žádná ošklivka. Měla výrazné oči a krásně tvarované rty. Historici proto předpokládají, že jeho bezohlednost a ponižování pramenila z rebelie vůči matce, jež ho ke svatbě donutila. 

Bohužel jeho vzdor odnesla citlivá Marie Josefa, s níž odmítal dokonce i mluvit. Když roku 1767 podlehla neštovicím, císař se jejího pohřbu nezúčastnil. Marie Terezie tento vzkaz pochopila a svého syna již ke třetímu sňatku nenutila. 

Zdroje: www.cs.wikipedia.org, www.zoom.iprima.cz, www.stoplusjednicka.cz