www.denik.cz, epochaplus.cz, en.wikipedia.org

Poprvé se dotaz ohledně sňatku korunního prince objevil, když bylo Josefovi pouhých dvanáct let. 

Nešťastná manželství Josefa II.

V té době vládla jihoitalskému království Neapol a Sicílie vedlejší linie Bourbonů. Plán spojit habsburskou a bourbonskou dynastii se zdál lákavým. Dokonce byl navržen dvojí sňatek. Rakouský následník trůnu se měl oženit s neapolskou princeznou a neapolský korunní princ se měl stát manželem jedné z habsburských arcivévodkyň. Ačkoliv reakce Habsburků byla pozitivní, navrhli pár let počkat.

Nedlouho poté přišel návrh z Francie na sňatek s Isabelou Parmskou. Tato nabídka měla čistě politický charakter. V průběhu renversement des alliances, diplomatické senzace vlády Marie Terezie, vzniklo ze starých "úhlavních nepřátel", Francie a Rakouska, nově nabyté spojenectví, které mělo být upevněno sňatky mezi oběma dynastiemi.

Sňatkové plány byly oficiálně oznámeny v roce 1759. Josefovi i jeho budoucí nevěstě Isabele bylo v té době osmnáct let.

Bylo však třeba uklidnit Neapol, a tak byl domluven i další sňatek, tentokrát neapolské princezny Marie Luisy s arcivévodou Karlem Josefem. Karel Josef byl budoucím velkovévodou Toskánska, kde měla být zřízena habsburská secundogenitura. I zde měl osud jiné představy, neboť Karel Josef zemřel v roce 1761 ve věku pouhých šestnácti let. Marie Luisa byla řádně předána dalšímu synovi Marie Terezie, arcivévodovi Petru Leopoldovi.

První žena ho podváděla se švagrovou, druhé se štítil

Svatební oslavy Josefa a Isabely, které se konaly v roce 1760, byly okázalé a nákladné. Byly veřejnou ukázkou neztenčených prostředků monarchie, která se v té době nacházela ve válečném stavu. Svatba Josefa a Isabely se konala během sedmileté války. 

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Ačkoliv byl Josef svou nevěstou okouzlen a hluboce se do ní zamiloval, Isabela stejné nadšení nesdílela. Intimně se sblížila s arcivévodkyní Marií Kristýnou, jednou z manželových sester. Dochovaná korespondence mezi oběma ženami svědčí o velmi důvěrném intimním vzrahu.

Josefova žena během tří let manželství pětkrát otěhotněla. Tři z těchto těhotenství skončila potratem. Jejich jediné přeživší dítě, dcera narozená v roce 1762, dostala jméno Marie Terezie po své babičce. V roce 1763 Isabela, v té době nemocná neštovicemi, porodila dceru, která ihned po porodu zemřela. Pět dní po této tragédii zemřela také její matka, ve věku pouhých dvaadvaceti let. 

Josefovo druhé manželství, které na přání své matky uzavřel s Marií Josefou Bavorskou, bylo naprostou katastrofou. Marie Josefa byla dcerou bavorského kurfiřta Karla Albrechta a arcivévodkyně Marie Amálie, dcery císaře Josefa I. Ačkoliv se Maria Josefa snažila získat náklonnost svého muže, Josef ji pro její, ne příliš atraktivní vzhled, zcela ignoroval. Údajně se jí štítil. Maria Josefa zemřela roku 1767 na nákazu neštovicemi.

Zdroje: