Tragický příběh Josefa Toufara: Záhadný pohyb kříže byl pro něj rozsudkem smrti

Farář Josef Toufar byl umučen komunisty kvůli údajnému zázraku, který se odehrál v kostele za jeho zády.

Farář Josef Toufar byl umučen komunisty kvůli údajnému zázraku, který se odehrál v kostele za jeho zády.

Foto: Shutterstock.com / Profimedia.CZ

Je adventní neděle roku 1949 a farář v číhošťském kostele ubezpečuje věřící, že Bůh je všudypřítomný. Ano, je dokonce s námi v tuto chvíli tady ve svatostánku. Farář pokračuje v kázání, aniž by viděl, že se kříž za jeho zády zvolna naklání ze strany na stranu. Jeho posluchačům to ovšem neunikne.

Pohyb kříže v Číhošti dosvědčilo devatenáct očitých svědků. Sám farář Josef Toufar o něm vypovědět nemohl, protože stál celou dobu ke kříži zády. Přesto se právě na jeho hlavu snesla snůška vykonstruovaných obvinění, typických pro někdejší čarodějnické procesy. Tentokrát však už byla jiná doba. V roli krvelačných inkvizitorů stáli příslušníci komunistické tajné policie a obětním beránkem byl katolický kněz.

Po únorovém převratu v roce 1948 se komunistická strana všemožně snažila vymýtit z občanů víru v Boha. Jedinou uznávanou filosofií byl čistý materialismus a marxistické učení o třídním boji. Na sklonku roku 1949 se však ke zděšení funkcionářů poutníci z celé republiky začali trousit do zapadlé vísky u Ledče nad Sázavou v přesvědčení, že se zde stal zázrak. Jako by sám Bůh dal českým věřícím znamení, že opravdu existuje a najdou ho i v tom nejmenším zapomenutém kostelíku.

Rudolf Slánský byl popraven na základě vykonstruovaného obvinění.

Jaký byl osud Josefy, vdovy po Rudolfu Slánském: komunisté jí připravili peklo

Všichni svědkové ve věku od 10 do 45 let byli shledáni střízlivými a duševně zdravými, tři z nich dokonce v Boha podle svých slov ani moc nevěřili. Davová sugesce byla vyloučena, protože svědkové o pohybu kříže začali vypovídat až druhý den, a to nezávisle na sobě. Komunisté neměli jiné racionální vysvětlení, než že farář Toufar křížem hýbal naschvál za pomoci nějakého zručně zhotoveného mechanismu.

Ten ovšem ve zdi kostelíka nalezen nebyl. Když příslušníci StB nenašli proti Toufarovi důkaz, zhotovili si ho sami. Soudruzi v Bartolomějské sestrojili sice těžkopádný a průhledný, nicméně funkční strojek, který dokázal křížem v číhošťském kostele pohnout ze strany na stranu. Využili ho pak v propagandistickém dokumentu, který měl ukázat, jak farář své ovečky podvedl.

Witold Pilecki dobrovolně infiltroval Osvětim

Stal se dobrovolně vězněm v Osvětimi, komunisté mu za to připravili peklo

Jediné, co jim scházelo, bylo Toufarovo přiznání. Doufali, že když 47letého faráře vyhladoví a surově zbijí, podepíše jim, co budou chtít. Splestli se. Toufar se po necelém měsíci brutálních výslechů změnil ve vyčerpanou trosku, ale nic nepřiznal a nic nepodepsal. Než mohl být postaven k soudu, na následky mučení zemřel.

Jaká síla o Adventu roku 1949 pohybovala číhošťským křížem, se dodnes nepodařilo vysvětlit.