Přátelské vztahy mezi komunistickými funkcionáři měly mělké kořeny. Stačilo, aby se Stalin rozhodl očistit jak sovětské, tak zahraniční řady vysoce postavených soudruhů od veškerých "židovských živlů", a Klement Gottwald bez rozpaků podepsal rozsudek smrti pro svého blízkého kamaráda Rudolfa Slánského, jehož otcem byl židovský obchodník.

Slánský byl přitom komunistické straně z duše oddán a prosazoval tvrdé postihy vůči všem reakcionářům. Sám přispěl k likvidaci demokracie v Československu a teprve nyní na vlastní kůži pocítil, kam může vyústit diktatura v praxi.

Jeho manželka Josefa měla vlastně štěstí, že se proces odehrával v ČSR; pokud by to bylo v Sovětském svazu, skončila by i s dětmi v sibiřském gulagu. Českoslovenští soudruzi byli milostivější, ačkoli jen o trošičku. Vyhostili ji do obce Razová u Jeseníků a přidělili ji místo v nedaleké lisovně nových hmot. Musela bydlet ve vlhké chalupě u potoka, kde její malá dcerka Marta trpěla astmatem a zápaly plic. Syn Rudolf nesměl pokračovat ve studiu a taktéž nastoupil do továrny.

Ještě předtím ovšem Josefa strávila několik měsíců v ruzyňské cele. Vyšetřovatelé jí pouštěli nahrávky výpovědí jejího manžela a vyhrožovali, že zabijí jejich děti. Nechápala, co od ní vlastně chtějí. "Řekli mi rovnou, že si mé výpovědi napíší beze mne a že k tomu nepotřebují ani můj podpis," vzpomínala později.

Po propuštění byla Josefa s dětmi držena v chatě poblíž Prahy, odkud ji StB vozilo na další výslechy. Ty skončily až poté, co byl Rudolf Slánský popraven. Teprve tehdy jeho rodina putovala do vyhnanství v Razové.

Návrat do Prahy jí strana umožnila až v roce 1955, kdy už nebyl naživu ani Stalin, ani Gottwald a poměry se uvolnily. O pět let později mohla Josefa nastoupit na místo korektorky ve Státním technickém nakladatelství a její manžel byl v průběhu 60. let rehabilitován. Přes všechno prožité utrpení Josefa nadále věřila v komunistické ideály; oči jí jednou provždy otevřely až sovětské tanky v roce 1968. Podepsala Chartu 77 a stala se disidentkou. Zemřela v roce 1995 ve věku 82 let.