Němci, francouzští vojáci, Švédové, Avaři, Keltové, Mongolové, Rumuni a další. Všichni ti procházeli českou kotlinou. Většina z nich byla uchvácená nejen krajinou mlékem a strdím oplývající, ale také krásou místních žen. Není tedy divu, že je naše DNA koktejlem různých etnik.  

„Naše genetické mapování otcovských linií v české a moravské mužské populaci potvrdilo, že Českou republiku lze charakterizovat jako geografický a současně i genetický střed Evropy,” říká Mgr. Jan Zástěra, vedoucí projektu GenoGraf, jenž od roku 2006 posbíral více než 4500 vzorků, z nichž se určil původ obyvatel.

Původ Čechů

DNA se dědí z generace na generaci. Mužský pohlavní chromozom Y se ale navíc pyšní vlastností, že se v průběhu let téměř nemění. Lze tak lehce dohledat přímé předky konkrétního člověka a určit znaky, typické pro určitou populaci.

Jak ukázaly testy, Češi jsou genetickým mixem různých skupin. Nejblíž máme k Němcům a Rakušanům. Ryze slovanské geny mají asi tak tři lidé z deseti. 18 % obyvatel patří do skupiny prapůvodních obyvatel Evropy, žijící zde již 35 tisíc let. Šest procent Čechů má geneticky blízko k Albáncům a severoafrickým Berberům. Zhruba 4 % jsou spřízněni s dnešními Gruzíny. 

„Vyvrátili jsme tak klišé, že jsme výhradně slovanským národem a potvrdili jsme domněnku, že je naše populace rozdělená mezi dvě hlavní linie původu: Východoevropskou a Západoevropskou,” říká Jan Zástěra. 

Co Čech to…

Znamená to tedy, že nejsme Češi? „Haploskupiny neukazují na osobní příslušnost k národu. Záleží na tom, kým se cítíme být,” říká v rozhovoru pro iDnes historik Jindřich Kačer. „Složité je to také s naší kulturou. Patřili jsme pod Svatou říši římskou, do habsburské monarchie, vládli nám téměř všichni od východ po západ.”

Zdroj: Youtube

S tímto názorem souhlasí i archeolog Michal Lutovský. „Teoretizování o tom, zda máme pět nebo osmdesát procent praotce Slovana, Germána, Kelta nebo Afričana z nás nedělá to, kým jsme. Genetické testování původu je spíše zajímavým vhledem do historie naší krajiny."

Zdroje: www.irozhlas.cz, www.rekreacnigenetika.cz, www.zpravy.aktualne.cz, www.idnes.cz