Tento ozubený kruh používali ve viktoriánské Anglii muži. Uhodnete, k čemu děsivá pomůcka sloužila?

Tereza Malá | 14. 5. 2023

Na konci 19. století panovalo přesvědčení, že masturbace způsobuje šílenství. Lidé však byli vynalézaví. Tento ozubený kruh používali ve viktoriánské Anglii muži. Podobné pomůcky byly často navržené tak, aby se jich nositel nemohl dotýkat. Používaly se v psychiatrických léčebnách i v domácnostech.

Uhodnete, k čemu tato pomůcka sloužila a jak se používala?

Historie často odhaluje znepokojivé kapitoly, které vrhají světlo na zvláštnosti lidského chování a společenských norem. Jedna taková temná kapitola patří viktoriánské éře, době známé svými přísnými morálními normami a potlačovaným postojem k sexualitě. Lidé si ale své radosti vzít nenechali. Znáte temný příběh viktoriánských antimasturbačních zařízení?

Jisté touhy musely být potlačované

V konzervativní společnosti viktoriánské Anglie byly diskuse o sexualitě zahalené tajemstvím a studem. Masturbace byla považovaná za hříšnou, nemorální, a dokonce za vstupní bránu k různým tělesným a duševním chorobám. V boji proti této hrozbě byla vynalezena řada krutých a neobvyklých prostředků, které způsobovaly bolest a odrazovaly od sebeuspokojování.

V rámci této éry se objevila sbírka děsivých zařízení, jejichž cílem bylo omezit přirozený lidský instinkt. Doktorka Emily Wilsonová, historička specializující se na viktoriánskou sexualitu, nabízí pronikavou reflexi této doby: „Používání antimasturbačních pomůcek ve viktoriánské éře bylo projevem hluboce zakořeněných kulturních a náboženských přesvědčení týkajících se sexuality. Tato zařízení se snažila vykonávat kontrolu nad lidským tělem a pokoušela se potlačit přirozené touhy prostřednictvím strachu a bolesti."

Na zajímavý exkurz nás zve i toto video:

Zdroj: Youtube

Byla to důmyslnost, nebo krutost?

Nahlédnutí do zvrácené tvořivosti viktoriánské éry odhaluje zařízení určená k potrestání těch, kteří byli považovaní za deviantní nebo jim chyběla sebekontrola. Jedním z takových zařízení byl "jugum penis", kovové „udělátko“ připomínající malou vězeňskou celu, určené k uzavření mužských pohlavních orgánů. Jejím účelem bylo zabránit erekci a učinit ze sebeuspokojování mučivý zážitek.

Jak se v minulosti zacházelo se služkami: Zneužívali je muži i ženy. Horší život si nelze představit
Magazín

Jak se v minulosti zacházelo se služkami: Zneužívali je muži i ženy. Horší život si nelze představit

Spermatické ozubené kolo

Mezi děsivou sbírku antimasturbačních zařízení patřilo i proslulé "spermatické ozubené kolo". Toto hrozivé zařízení se skládalo z ostrých kovových zubů umístěných kolem kruhového kovového pásu. Nosilo se jako kroužek na penisu a jakýkoli pokus o vzrušení nebo erekci měl za následek nesnesitelnou bolest, protože zuby se zarývaly do masa. Pouhý pohled na ozubené kolečko měl vyvolat strach a odradit od jakýchkoli myšlenek na sexuální rozkoš.

Používání těchto zařízení odráželo restriktivní povahu viktoriánské společnosti, kde byly sexuální touhy považovány za hříšné a tabu. Převládalo přesvědčení, že přísná kontrola sexuálních pudů povede k morálně bezúhonnějšímu a disciplinovanějšímu jedinci. Tyto pomůcky však pouze upevňovaly pocity studu, viny a fyzického utrpení a vrhaly temný stín na životy těch, kteří se stali obětí těchto represivních opatření.

Absurdní večírky zvrhlé elity v 19. století: Rozbal si svou mumii a raduj se s ní až do rána
Magazín

Absurdní večírky zvrhlé elity v 19. století: Rozbal si svou mumii a raduj se s ní až do rána

V závěru této mrazivé výpravy do viktoriánské Anglie je odhalena pravá podstata záhadného zařízení. Toto ozubené kolo s ostrými zuby a zlověstnou přítomností používali muži ve viktoriánské Anglii jako antimasturbační zařízení, jehož cílem bylo potrestat a odradit od jakéhokoli projevu sexuální rozkoše.

Když se zamýšlíme nad touto temnou kapitolou dějin, slouží nám jako důrazná připomínka toho, jak je důležité zaujmout zdravý a informovaný postoj k sexualitě, bez strachu, studu a zbytečného utrpení.

Zdroje: www.news.com.au, www.nzherald.co.nz, www.thesun.co.uk

Tagy Anglie bolest sexualita Viktoriánské období