Uhodnete, k čemu tato pomůcka sloužila a jak se používala?

Historie často odhaluje znepokojivé kapitoly, které vrhají světlo na zvláštnosti lidského chování a společenských norem. Jedna taková temná kapitola patří viktoriánské éře, době známé svými přísnými morálními normami a potlačovaným postojem k sexualitě. Lidé si ale své radosti vzít nenechali. Znáte temný příběh viktoriánských antimasturbačních zařízení?

Jisté touhy musely být potlačované

V konzervativní společnosti viktoriánské Anglie byly diskuse o sexualitě zahalené tajemstvím a studem. Masturbace byla považovaná za hříšnou, nemorální, a dokonce za vstupní bránu k různým tělesným a duševním chorobám. V boji proti této hrozbě byla vynalezena řada krutých a neobvyklých prostředků, které způsobovaly bolest a odrazovaly od sebeuspokojování.

V rámci této éry se objevila sbírka děsivých zařízení, jejichž cílem bylo omezit přirozený lidský instinkt. Doktorka Emily Wilsonová, historička specializující se na viktoriánskou sexualitu, nabízí pronikavou reflexi této doby: „Používání antimasturbačních pomůcek ve viktoriánské éře bylo projevem hluboce zakořeněných kulturních a náboženských přesvědčení týkajících se sexuality. Tato zařízení se snažila vykonávat kontrolu nad lidským tělem a pokoušela se potlačit přirozené touhy prostřednictvím strachu a bolesti."

Na zajímavý exkurz nás zve i toto video:

Zdroj: Youtube

Byla to důmyslnost, nebo krutost?

Nahlédnutí do zvrácené tvořivosti viktoriánské éry odhaluje zařízení určená k potrestání těch, kteří byli považovaní za deviantní nebo jim chyběla sebekontrola. Jedním z takových zařízení byl "jugum penis", kovové „udělátko“ připomínající malou vězeňskou celu, určené k uzavření mužských pohlavních orgánů. Jejím účelem bylo zabránit erekci a učinit ze sebeuspokojování mučivý zážitek.

Spermatické ozubené kolo

Mezi děsivou sbírku antimasturbačních zařízení patřilo i proslulé "spermatické ozubené kolo". Toto hrozivé zařízení se skládalo z ostrých kovových zubů umístěných kolem kruhového kovového pásu. Nosilo se jako kroužek na penisu a jakýkoli pokus o vzrušení nebo erekci měl za následek nesnesitelnou bolest, protože zuby se zarývaly do masa. Pouhý pohled na ozubené kolečko měl vyvolat strach a odradit od jakýchkoli myšlenek na sexuální rozkoš.

Používání těchto zařízení odráželo restriktivní povahu viktoriánské společnosti, kde byly sexuální touhy považovány za hříšné a tabu. Převládalo přesvědčení, že přísná kontrola sexuálních pudů povede k morálně bezúhonnějšímu a disciplinovanějšímu jedinci. Tyto pomůcky však pouze upevňovaly pocity studu, viny a fyzického utrpení a vrhaly temný stín na životy těch, kteří se stali obětí těchto represivních opatření.

V závěru této mrazivé výpravy do viktoriánské Anglie je odhalena pravá podstata záhadného zařízení. Toto ozubené kolo s ostrými zuby a zlověstnou přítomností používali muži ve viktoriánské Anglii jako antimasturbační zařízení, jehož cílem bylo potrestat a odradit od jakéhokoli projevu sexuální rozkoše.

Když se zamýšlíme nad touto temnou kapitolou dějin, slouží nám jako důrazná připomínka toho, jak je důležité zaujmout zdravý a informovaný postoj k sexualitě, bez strachu, studu a zbytečného utrpení.

Zdroje: www.news.com.au, www.nzherald.co.nz, www.thesun.co.uk