O Jánošíkově původu se však stále vedou diskuse kvůli rozporuplným záznamům o datu narození a původu. A také o jeho povaze a skutcích.

Z vojáka zbojníkem

Jánošíkova vojenská „dráha“ začala kolem roku 1706, kdy se přidal k povstalecké armádě vedené Františkem II Rákóczim, která bojovala proti Habsburkům. I přes porážku povstání Jánošíkova vojenská cesta pokračovala, když vstoupil do rakouské armády. Během svého pobytu na hradě Bytča se spřátelil s Tomášem Úhorčíkem, známým zbojníkem, a možná mu pomohl při útěku. Následně se Jánošík ujal vůdcovství v loupežnické skupině.

Historik Ivan Votruba poznamenává, že Jánošíkovou motivací nebyl pouze osobní prospěch, ale také politické cíle. „Skutečně mu šlo o nějaké politické cíle, v jeho případě to byla obnova kuruckého povstání," vysvětluje Votruba. Toto povstání bylo odporem proti habsburské nadvládě, který byl živený národnostními i sociálními stížnostmi ve slovenské části Uher.

Skutečně bohatým bral a chudým dával?

Jánošíkova zbojnická kariéra se vyznačovala odvážnými nájezdy a přepady, jejichž cílem byli často šlechtici, obchodníci a duchovní. Jeho činy vyvolaly představu, že "bohatým bral a chudým dával", což je vyprávění, které se vžilo v lidové představivosti. Historik Votruba však upozorňuje, že Jánošíkovy motivace a činy byly složitější než jednoduchý příběh ve stylu Robina Hooda. Byl to obyčejný zločinec, který se dopouštěl loupeží a vražd.

Jeho činy ho nakonec dostihly a vedly k jeho dopadení v roce 1712. Po soudním procesu byl odsouzený k brutální smrti, napíchnutý na hák a ponechaný na popravu. Legenda o Jánošíkových nadpřirozených schopnostech a jeho pověsti lidového hrdiny se začala rozvíjet po jeho popravě.

Báseň doktora Jána Botta "Jánošíkova smrt" zachytila nálady kolem jeho popravy:

"Lidé kolem šibenice - jako mrtvá skála -

nevzdychá, nepláče, pěsti nezatíná.

Jde domů - pomalu - ale vzdává se znechuceně,

Kam šlápne, to vezme, kroutí hlavou;

Čím dál jde, tím víc se mu srdce svírá,

něco se mu v duši ozývá: Jánošík umírá!"

Překroucená historie

Jánošíkův příběh postupem času přetvořili slovenští obrozenci a vykreslili ho jako symbol odporu proti maďarskému útlaku. Toto vyprávění přetrvávalo v různých historických obdobích a formovalo i socialistické interpretace, které ho rámovaly jako bojovníka proti feudálnímu útlaku. Podívejte se na tento zajímavý dokument:

Zdroj: Youtube

Zatímco legendy často umocňují a přikrášlují historické postavy, jádro Jánošíkova příběhu zůstává směsicí politických okolností, osobních rozhodnutí a společenských podmínek. Ať už byl národním hrdinou, psancem s nadpřirozenými schopnostmi nebo obyčejným zločincem, odkaz Juraje Jánošíka přetrvává a odráží složitost dějin a vyprávění.

Zdroje: cs.wikipedia.org/wiki/Juraj_Janosik, cs.wikipedia.org/wiki/Najvetsi_Slovak, www.idnes.cz, ct24.ceskatelevize.cz