Lebky z Kabwe byly objeveny na území Zambie a rázem se staly první nalezenou fosilií tohoto druhu na africkém kontinentu.

Vědci našli lebky pravěkých lidí s dírami po kulkách

Vědci původně lebku pojmenovali Homo rhodesiensis. Následně však své tvrzení upravili a zařadili ji do rodu Homo heidelbergensis. Starověkého druhu člověka, jehož existence se zprvu odhadovala na 600 000 let. 

Zjistit přesné datum, kdy lidé rodu Homo heidelbergensis žili, nebylo pro vědce vůbec jednoduché. Důvodem byl především fakt, že místo jejich nálezu bylo nenávratně zničeno. S ním došlo také k vymazání všech potřebných důkazů jejich existence. 

To ale nebylo jediné, co tento nález činilo ojedinělým. Vědci při jejich zkoumání objevily podivné otvory, které vypadaly jako po výstřelu kulky. Ty měli tito lidé umístěny v oblasti levého spánku. Nález tak vzbudil debaty, co podivné díry mohlo způsobit.

A tak věcí, nad kterými vědci doslova kroutili hlavou, bylo mnohem víc. Otvory lebky je jednoznačně zaujaly. Fosílie měly na levé straně "díru" po kulce. Pravá část lebky byla poničena.

Vědci netuší, co mohlo průstřely způsobit

Další zkoumání však ukázala, že se okraje otvoru nacházely ve fázi hojení. To znamená, že otvor jako takový nebyl a ani nemohl být důvodem jejich smrti. 

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Jako uspokojivější hypotéza se pak nabízelo, že rána mohla být jakousi patologickou lézí. Ty způsobují infekce měkkých tkání. Pokud by se totiž skutečně jednalo o průstřel lebky, šance na přežití by byla téměř nulová. Tito lidé však v důsledku otvoru v lebeční kosti nezemřeli.

Vědcům se podařilo vysvětlit také údajné poničení právé části lebky. Nešlo o roztříštěnost, ale spíše o odlomení temenní kosti. To může způsobit rozpad masa. Nalezená fosilie tak mohla patřit někomu, kdo zemřel na absces či vřed, který v důsledku otevřené rány zahnisal. Co však průstřely skutečně způsobilo, se vědci mohou jen domnívat. 

Fosilie lebek byly objeveny uschované v dolech, kde se těžily olovo a zinek. Původní místo jejich existence byl Broken Hill v Severní Rhodesii. Tedy dnešní oblast Kabwe v dnešní Zambii.

Objev Homo heidelbergensis učinil neznámý africký horník. Ten spolu se svým kolegou Tomem Zwigelaarem našel jednu z prvních fosílií. Na místě toho ale našli mnohem více. Nechyběly zkameněliny, úlomky stehenní kosti a také zbytky kostí zvířecích. 

Zdroje:

allafrica.com

www.britannica.com

en.wikipedia.org