Zatímco hinduisticky založené instruktorky jógy doporučují připravit pro Kálí talíř s ovocem a sladkostmi, v mnohých oblastech Indie a Nepálu je stále zvykem prolévat kvůli ní krev zvířat. V zapadlých vesnicích v chudých regionech se dokonce objevují případy obětí lidských, ačkoli je to zákonem přísně zakázáno.

Slepice nestačila

O vesnici Barha svět neslyšel až do roku 2006, kdy místní žena Sumitra Bušanová pověřila své dva dospělé syny, aby unesli tříletého chlapce a nechali ho rituálně vykrvácet před obrázkem obávané bohyně. Dlouho ji totiž pronásledovaly noční můry, ve kterých se jí Kálí zjevovala a doháněla ji k šílenství. V zoufalství zašla pro radu ke "svatému muži", který jí poradil, aby na prahu svého domu zapíchla slepici. Žena poslechla, ale noční můry neustaly. "Abys zachránila rodinu, budeš muset přinést větší oběť, a to chlapce ze své vesnice," řekl jí duchovní guru.

Žena i její synové byli po hrůzné vraždě nevinného dítěte lynčováni sousedy a kdyby je policie neodvedla do vězení, pravděpodobně by byli na místě ubiti k smrti. Po "svatém muži", který je k činu navedl, se ale slehla zem.

Gang škrtičů ve službách Kálí

Ačkoli takové případy nejsou výjimečné, nedochází k nim tak masově jako v minulých dobách před příchodem britských kolonistů. Zřejmě nejvíce obětí měla na svědomí sekta thugů, která v Indii působila zhruba od poloviny 14. století. Šlo o přísně utajovanou organizaci, jejíž členové pro bohyni Kálí zabíjeli osamělé pocestné, nejčastěji obchodníky. Drželi se přitom přísně stanovených pravidel: obětí nesměl být chlapec mladší 10 let ani muž, který pracoval se dřevem, kůží či kovem. Thugové nevraždili ani ženy, protože se do něžného pohlaví bohyně Kálí ráda převtělovala.

Zvláštností bylo, že při vražedných rituálech thugů nesměla být prolita ani kapka krve. Členové sekty své oběti obvykle škrtili a jejich těla pak naházeli do předem vykopaných hrobů či do studní. Za odměnu se směli obohatit o zboží a osobní cennosti zavražděných.

Neúnavným "lovcem" thugů se stal počátkem 19. století Henry Sleeman, jemuž se podařilo odhalit komplikovanou strukturu sekty a rozšifrovat tajný jazyk, jímž se její členové domlouvali. Všiml si také, že zadržení sektáři zoufale prosí, aby byli popraveni oběšením, a nikoli stětím nebo zastřelením, při němž by se prolila krev a znesvětila celý kult. To Sleemanovi umožnilo vrahy vydírat a přimět je k prozrazení jmen kompliců. Většina souzených nakonec ani nebyla popravena, ale poslána na doživotní galeje.

Zdroj: Youtube

Britům trvalo více než padesát let, než se jim podařilo kult škrtičů zcela vymýtit. Podle odhadu zapsaném v Guinessově knize rekordů thugové za několik století své existence zavraždili okolo dvou milionů lidí.


Zdroje: www.ancient-origins.net, www.idnes.cz, www.theguardian.com