Kámen Daška byl objeven 21. července 1999 v pohoří Ural na východě Ruska a od té doby kontroverzní předmět vzbuzuje celou řadu teorií, které mu později daly název Mapa stvořitele. Podivný objekt vědci datovali do doby před 120 miliony let. Že je to nemožné?

Neobyčejná mapa

"Na první pohled jsem pochopil, že to není obyčejný kus kamene," řekl profesor Alexandr Čuvyrov z Baškirské státní univerzity. "Je to skutečná mapa, a to ne obyčejná, ale trojrozměrná." Podle profesora byla mapa vytvořena z leteckého pohledu. I když znaky na ní nebyly dosud rozluštěny, předpokládá se, že souvisejí se starověkou formou čínštiny.

Kámen Daška měří 148 cm na výšku, 106 cm na šířku a je vysoký 16 cm, při váze jedné tuny. Na kameni je zachycena velmi přesná mapa Baškirska, specifické oblasti Uralu, v měřítku přibližně 1:1,1 km. Mapa má přitom několik vrstev, které poukazují na to, že dílo není vytvořeno přírodou, ale uměle. Podívejte se na dokument:

Zdroj: Youtube

První vrstvou je asi 18 cm cementová nebo keramická směs na bázi dolomitu, překrytá zhruba 2,5 vysokou vrstvou diopsidového skla obohaceného křemíkem. Poslední vrstva, jen několikamilimetrová, je vyrobena ze směsi vápníku a porcelánu. Zřejmě se jedná o vrstvu ochrannou, jejíž funkcí může být i rozptýlení světla pro lepší osvětlení celého kamene.

Přesná, ale přesto pochybná…

Skupině ruských a čínských kartografů, fyziků, matematiků, geologů, chemiků a jazykovědců se podařilo přesně zjistit, jakou oblast mapa pokrývá. Je zde vidět Ufský kaňon - zlom zemské kůry, který se táhne od města Ufa až po město Sterlitimak.

I když Kámen z Dašky nepochybně ukazuje na super vyspělou uralskou civilizaci, mozek odmítá uvěřit, že by dílo mohlo být skutečně staré 120 milionů let. Profesor Čuvyrov, podle jehož vnučky je mapa pojmenována, je jejím stářím také udiven. Oblast, kterou mapa znázorňuje, se mu ale podařilo rozklíčovat proto, že reliéf dnešního Baškirska se během milionů let příliš nezměnil. Přestože k několika tektonickým posuvům došlo, zásadní poznávací body jsou stejné.

Na mapě byla přitom odhalena ještě dvojice starověkých mušlí uzamčených v kamenné desce. První z nich by přitom mohla být stará až 500 milionů let, druhá zhruba 120 milionů let. Proč byly tyto dosud neporušené ulity do desky začleněny nelze s jistotou říci.

Vědci předpokládají, že mapa byla se střízlivým odhadem vyrobena přibližně před 3000 lety. Skeptici naopak tvrdí, že celá poměrně přesná mapa Baškirska je jen náhodným zobrazením.

Podívejte se na dokument o starověkých mapách, které jsou přinejmenším stejně podivné:

Zdroj: Youtube

Zdroje:

www.ancient-origins.net, www.amritablog.com, mysteriesrunsolved.com