www.ancient-origins.net,  en.wikipedia.org/wiki/Dropa_stones, www.historicmysteries.com

O podivných kamenech se traduje, že by mohly být staré až 12 tisíc let. Mají různý průměr, mezi 7,5 až 15 cm, a rýhovaný povrch s malými kruhovými symboly. Někteří lidé se domnívají, že symboly na kamenech jsou neznámým písmem, které možná souvisí s dávnou civilizací nebo mimozemskými návštěvníky. Jiní odborníci vidí podobnost mezi těmito disky a tak zvanými Bi disky, kulatými nefritovými disky ze staré Číny, datovanými do doby kolem roku 3000 př. n. l.

Většina odborníků a archeologů však považuje kameny Dropa za podvod nebo chybnou identifikaci přírodních skalních útvarů a pro jejich pravost neexistují žádné věrohodné důkazy. Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Podivné kotouče zůstávají záhadou

Každopádně kotoučů je celkem 716 a byly nalezeny zřejmě v roce 1938 v pohoří Bajan Kara-Ula na hranicích mezi Čínou a Tibetem. Zde je objevil čínský profesor Či Pu Tei. Nejprve si všiml řady hrobů, které byly pravidelně vyrovnané a obsahovaly kostry, které byly v porovnání s lidskými velmi malé. Kostry měřily asi jen metr, zato měly abnormálně velké lebky. Na discích byly později nalezeny drobné znaky podobné hieroglyfům a dvě drážky vycházející z otvoru v jejich středu ve tvaru dvojité spirály.

Zamýšlený účel kamenů Dropa není znám a zůstává předmětem spekulací. Někteří tvrdí, že jsou důkazem dávné civilizace, možná mimozemského původu, jiní se domnívají, že mohly sloužit k astronomickým nebo navigačním účelům. Pro tato tvrzení však neexistují žádné věrohodné důkazy, proto je nadále většina expertů považuje za podvrh. Jejich skutečný původ a účel kamenů zůstává záhadou.

Nejen disky, ale i podivné okolí

Zajímavé je, že v místě, kdy bylo pohřebiště nalezeno, byly nalezeny i další ukázky skalního umění. Do skal zde byly vyryté nejen podivné postavy s kulatými přilbami, jež by mohly odpovídat tomu, co bylo nalezeno v hrobech, ale i rytiny Slunce, Měsíce, Země a hvězd spojené skupinami zvláštních malých teček. Právě v takové jeskyni byly nalezeny i disky, které byly napůl zapuštěny do země.

Poté, co byly disky nalezeny, byly po dobu 20 let zkoumány. Byl to profesor jménem Tsum Um Nui, komu se po čtyřech letech podařilo podivné znaky na žulových kamenech rozluštit. A nalezl za nimi příběh.

Příběh lidí Dropa

Ten podle něj vypráví o vesmírné lodi, která ztroskotala v oblasti jeskyně. Na palubě měla lidi z kmene Dropa. Odtud se vzal i název disků. Když však profesor svůj příběh interpretoval, setkal se s posměchem a nedůvěrou. Zvláštní je, že i přes nepochopení byl poté údajně „přesunut“ do Japonska do nuceného exilu, kde po krátké době zemřel.

Zůstal za ním jen příběh o lidech Dropa, údajně o lidech, kteří obývali danou oblast. Jejich rada je ale nezařaditelná a podle záznamů to byli lidé malého vzrůstu se žlutou pletí, s hubenými těly a neúměrně velkými hlavami a velkýma očima. Jejich těla byla velmi lehce ochlupená, ale nebyli to ani Číňané, ani Mongolové, ani Tibeťané.

Kameny byly zničeny? Nebo snad nikdy neexistovaly?

Příběh profesora Tsum Um Nuiho se ale údajně dozvěděli Rusové a vědec Zajcev se poté rozhodl kameny prozkoumat. Zjistil zajímavé anomálie, jako například vysokou koncentraci kobaltu i jiných kovů. Bylo prakticky nemožné do tak tvrdých kamenů vyřezat ony symboly. Disky se navíc jevily tak, jako by měly elektrický náboj.

Nad disky se stále vznáší tajemný opar, i když závěry se nejvíce blíží právě tomu, že se jedná o podvrh. Navíc se objevily i spekulace o tom, že Číňané nechali disky zničit.