Odborníci zatím předpokládají, že podobné masky byly využívány při náboženských rituálech předků, i když nám na první pohled připomene masku z Mlčení jehňátek.

Tuto zvláštní kamennou masku nalezl při procházce u města Hebron na palestinském Západním břehu Jordánu izraelský osadník. Jedná se o jednu z nejstarších rituálních masek. Je zhotovena z narůžovělého vápence a byla vytesaná kamennými nástroji. Předmět by byl pravděpodobně pestře pomalován, ale veškeré zbytky barev již dávno vyprchaly.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Místo přesného nálezu masky nebylo nejprve sděleno, stejně jako jméno jejího nálezce. Archeologové stále na místě židovské osady Pnej Hever na Západním břehu Jordánu pracují, aby zjistili pravost a původ artefaktu. Bohužel se však jedná o palestinské území, které Izrael obsadil v šestidenní válce v roce 1967. V této lokalitě se o každý nález vedou složité politické spory.

Neolitické masky v hodnotě desítek milionů korun

Podobných masek s nevysvětlitelným smyslem je momentálně na světe známo asi 15. U těchto je potvrzena i pravost a jejich zasazení do neolitického období. Všech těchto 15 masek, kromě dvou, pocházejí od soukromých sběratelů. Z toho důvodu je velmi obtížné zpětně určit, kde byly nalezeny, což by však velmi pomohlo s objasněním jejich funkce a významu.

Jak tvrdí Omry Barzilai z agentury pro staré památky, na podobné masky se často zaměřují zloději, protože na trhu se starožitnostmi za ně mohou dostat i milion dolarů. Jedna z takových se stala i předlohou pro Hannibala Lectera.

Podobnost masek

O tom, že masky by mohly sloužit k rituálům, svědčí například otvory na okrajích některých exemplářů. Ač to vypadá, že se masky daly připevnit na obličej, není zcela jasné, zda se skutečně nosily připevněné k hlavě.

Kamenné obličeje či masky totiž nemají takový tvar, aby byly pro lidskou tvář pohodlné. Proto je ve hře i možnost, že mohly sloužit jako posmrtné masky nebo byly využívány ještě jinak.

Jedna z masek se našla i na známém tureckém nalezišti v Göbekli. Ta má ale spíše abstraktní tvar a vědci si nejsou jisti, zda jde skutečně o masku.

Více informací najdete i zde:

Zdroj: Youtube

Maska svědčí o složitých rituálech

Momentálně se nejvíce názorů kloní k verzi, že se tyto neolitické masky používaly při starověkých rituálech na ochranu prosperity rodiny. Jejich tvar skutečně připomíná lidskou tvář, přestože poněkud strašidelnou. Zasazení masky do doby odklonu od lovecko-sběračského způsobu života k zemědělským praktikám koresponduje s tím, že v té době se naši předkové oddávali složitějším rituálně-náboženským obřadům, protože se usadili na jednom místě na delší dobu. "Kamenné masky jsou spojeny se zemědělskou revolucí. Přechod od hospodářství založeného na lovu a sběru k starověkému zemědělství a domestikaci rostlin a zvířat byl doprovázen změnou společenské struktury a prudkým nárůstem rituálně-náboženských aktivit. Mezi tyto činnosti patřilo uctívání předků. Bylo součástí rituálů a uchovávání rodinného dědictví, které bylo v té době akceptováno,“ uvádí se v prohlášení památkové organizace.

"Maska je velmi naturalistická ve způsobu, jakým byla vyrobena," uvedla archeoložka Ronit Lupuová. "Jsou vidět lícní kosti a dokonalý nos. Je to vzácná maska. Poslední, o které víme, byla nalezena před 35 lety. Z archeologického hlediska je to úžasný nález.“

Zdroje: www.dailymail.co.uk, www.irozhlas.cz