Ač jsou podobné koule nacházeny na mnoha místech po ostrovech, tyto dvě jsou nejnovější. Jaký je za nimi příběh?

Na odlehlém skotském ostrově Sanday v Orknejském souostroví na severu Skotska panuje typicky anglické proměnlivé počasí, ale nacházejí se zde také krásné pláže. Místo pro neolitickou mohylu jako stvořené, dalo by se říci s nadsázkou. A právě jedna taková tu je, mohyla z hlíny a kamení: prehistorický hrob z doby kolem roku 3500 př. n. l. A právě zde byly koule nalezeny.

Kostka (nebo koule?) do skládačky

V srpnu a září 2021 byly na tomto místě zahájeny archeologické výzkumy, protože se historici obávali, že by se mohyla mohla brzy zřítit. Uvnitř byla objevena jen jedna jediná komora.

Na video o těchto koulích se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Nebyly zde žádné pozůstatky, ale uvnitř památky se nacházelo několik vzácných nálezů, mimo jiné i dvě leštěné kamenné koule, jež nalezla archeoložka Vicki Cummingsová, která byla z nálezu nadšena.

Ač byla celkově hrobka velmi dobře zachovalá, jak říká i vedoucí výzkumu, Hugo Anderson-Whymark, kurátor prehistorie ve Skotském národním muzeu, dvě v ní nalezené koule nejsou tak docela unikátním nálezem. Jsou součástí daleko větší záhady. Na Britských ostrovech bylo do dnešního dne objeveno více než 500 podobných kamenných koulí, jimž nikdo po celá staletí nevěnoval příliš pozornosti. Jsou vyrobeny z různých druhů kamene, například z pískovce a žuly. Jedna koule z Orknejí byla dokonce potažena černou pastou na bázi rybích. Na všech koulích je přitom patrný cit pro symetrii. Na začátku 20. století jich bylo známo asi 100 a podle Anderson-Whymarka jsou tyto koule jedním z nejlepších příkladů neolitického umění.

Koule jako houby po dešti

O koule se nikdo nezajímal. Zemědělci nebo stavitelé, kteří je náhodně objevovali na polích, si je buď nechali jako suvenýr anebo je bez dalšího přemýšlení někomu darovali. To se změnilo až v roce 1851, kdy archeolog sir Daniel Wilson zveřejnil ilustrace koulí. To je vyneslo do povědomí veřejnosti a od té doby se jich najednou začalo objevovat více a více. Byly nalézány většinou bez archeologického kontextu a nikdo nevěděl, odkud se berou. Nález dvou koulí najednou byla ale velmi neobvyklý, stejně jako jejich hladký povrch. Většina z 20 koulí, které byly nalezeny na Orknejských ostrovech, je vyřezávaná a vyleptaná vzory a kresbami a nejznámější z artefaktů je koule Towie, která zřejmě měla nějaký hluboký kulturní význam.

Obecně lze o koulích říci, že ty leštěné se nachází spíše na západním pobřeží, jsou starší a obvykle jsou spojeny s hroby, zatímco vyřezávané koule jsou častější na východě, jsou mladší a nacházejí se v osadách.

K čemu sloužily?

Dodnes není jasné, k čemu koule sloužily. Objevilo se mnoho teorií, zahrnujících váhy a míry, zbraně nebo nástroje na motání sítí či pletení provazů. Je však pravděpodobnější, že se jednalo o označení postavení a důležitosti, protože vytvoření kamenné koule vyžadovalo mnoho úsilí a práce. Nejschůdnější teorie proto je, že se koule používaly několik set let a spolu s tím se měnil v čase i jejich význam. Navíc jsou natolik rozšířené, že mohly mít v každé oblasti Velké Británie jiný účel.

Vzhledem k tomu, že o životě v neolitické Británii toho není mnoho známo, možná jsou tyto koule jednou z nejvýznamnějších a nejtrvalejších záhad z tohoto období.

Zdroje:

archaeology.news22.us, www.atlasobscura.com, www.iflscience.com