Obří kamenné koule jsou jednou z novodobých kuriozit, která kdy byla nalezena na našem území. Problém je, že nikdo neví, co jsou zač a jak se tu vlastně vzaly.

Na československé hranici se našly záhadné obří koule

Tyto obří koule byly nalezeny na více místech, oblast kolem Čadce je však prozatím jejich největším nalezištěm. A to nejen u nás, ale v celé Evropě.

Na předměstích Čadce, Milošová a Klokočov se nachází mnoho pískovcových koulí o průměru 30 až 300 centimetrů. Koule dostaly název Megoňky. Podle lokality, kde byly nalezeny. Našly se totiž v kamenolomu, který byl hojně využíván až do 80. let 20. století.

Jejich původ je skutečně neznámý. Dokonce nechybí ani konspirační teorie, že jsou tyto koule pozůstatkem dávných civilizací nebo mimozemšťanů. Ti, jejichž názory jsou poněkud přízemnější, pak tvrdí, že tyto obří "balvany" jsou výsledkem kulovité odlučnosti horniny způsobené zvětráváním. Tato hypotéza vychází z výzkumu těch, jež byly rozbité nebo popraskané. Ať tak či onak, nikdo však netuší jejich skutečný původ.

Tajemné koule jsou nyní pod drobnohledem. A to jak vědců, tak turistů, jež tento záhadný objev chtějí vidět na vlastní oči. Vedení města proto požádalo o peníze z evropských fondů, aby Megoňky zatraktivnilo a nalákalo tak více návštěvníků.

Projekt byl schválen a v Milošové se bude rekonstruovat silnice včetně nové cyklostezky. Navíc vznikne více než osm kilometrů dlouhá naučná cyklotrasa, která povede přes Českou i Slovenskou republiku. Oblast Megoňky se totiž nachází v těsném sousedství českých hranic. Na slovenské straně vznikne skanzen včetně laviček, pódia pro osvětově-prezentační akce, stojanů na kola a informačních tabulí s historickými fotografiemi i informacemi o nálezech.

Pod povrchem jsou asi další

Další koule se podle vědců nacházejí pod povrchem a také v Klokočovských skalách u osady Hrubý Buk. Jedna z nich je dokonce využívána jako krajní sloupek na křižovatce v obci Klokočov. Ačkoliv jsou tyto záhadné koule na našem území ojedinělým nálezem, ve světě tomu tak není.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Podobné koule byly nalezeny na Novém Zélandu na mořském pobřeží Moeraki Boulders, v Mexiku pak na náhorní plošině, ve střední Austrálii v Devil's Marbles a také na Kostarice v Heavenly Balls.

Několik obrovských koulí o průměru až 3 metry bylo také nalezeno ve vesnici Vidče. Některé z nich se nachází ve skalní stěně lomu a dodnes jsou prakticky nepřístupné. Ačkoliv o původu či účelu těchto koulí existovalo mnoho divokých teorií, tou nejpravděpodobnější je, že jsou tyto koule ze stejného materiálu jako jejich okolí a jejich stáří se odhaduje na 55 až 65 mil. let.

Zdroje:

www.novinky.cz

cs.wikipedia.org

en.wikipedia.org