Archeology dlouhá léta mátla přítomnost záhadných kamenných koulí nalezených na různých archeologických nalezištích. Tyto kulovité kameny, z nichž některé pocházejí z doby před více než 2 miliony let, byly nyní spojeny s pravděpodobným účelem. Uhodli byste, jaký to byl? Zveřejnění studie představuje významný krok k rozluštění záhady těchto kamenných koulí a jejich zásadní role v životě prvních lidí.

Pomoci by vám mohlo toto video:

Zdroj: Youtube

Smysl podivných kuliček objasněn

Nedávný výzkum provedený mezinárodním týmem archeologů pod vedením Elly Assafové z Tel-Avivské univerzity v Izraeli vrhá světlo na používání těchto záhadných nástrojů.

Tým podrobně prozkoumal deset kamenných koulí objevených v jeskyni Qesem, mladopaleolitickém nalezišti obývaném ranými lidmi před 400 000 až 200 000 lety.

Mezi 29 zkoumanými kamennými koulemi jich deset vykazovalo stopy opotřebení a zbytky po používání. Tým použil k analýze těchto artefaktů pokročilé mikroskopické techniky a identifikoval organické zbytky kostí, kolagenová vlákna a tukové látky spojené s extrakcí kostní dřeně. Kromě toho objevili na výrazných hřbetech kamenných koulí lesklé skvrny a rozdrcené zbytky odpovídající kostnímu tuku a kolagenovým vláknům.

Výživná kostní dřeň

Tyto kameny, záměrně tvarované a nesoucí stopy po použití, poskytly zajímavé indicie o jejich funkci. Provedením experimentů s replikami a skutečnými kostmi vědci zjistili, že kamenné koule byly velmi účinné při rozbíjení kostí a získávání kostní dřeně.

Vzhledem k zásadní roli, kterou kostní dřeň hrála v lidské výživě v období mladšího paleolitu, vědci předpokládají, že kameny byly sbírané a používané právě kvůli jejich vhodnosti pro extrakci kostní dřeně.

Kostní dřeň obsahuje největší procento mastných kyselin v těle živočichů, takže tyto kameny "mohly pomoci zvýšit příjem kalorií a adaptaci člověka v období mladšího paleolitu" (před 2,7 miliony až 200 000 lety) v jeskyni Qesem a možná i později, napsali vědci ve studii.

Pokrokoví obyvatelé Qesemu

Význam tohoto zjištění spočívá v době, ve které byly tyto nástroje používány. Zatímco jiné komunity od kamenných koulí upustily, obyvatelé jeskyně Qesem je používali i nadále.

„Archeologické zbytky mají morfologické znaky, vzhled, barvu a distribuci kompatibilní s kompaktní a houbovitou kostí, organickým kostním lesklým filmem, kolagenními vlákny a živočišnými tukovými látkami pozorovanými na experimentálních kamenných koulích používaných při extrakci kostní dřeně. Zejména na vrcholu výrazných hřebenů se zbytky objevují jako skvrny organického filmu s lesklým a často pruhovaným vzhledem. Ty koexistují se skvrnami rozdrcených amorfních bílých zbytků, které odpovídají kostnímu tuku a kolagenním vláknům, někdy také rozmazaným a rozdrceným na jizvách nástrojů," stálo v přelomové studii.

Jak účinně získat živiny

Pro další ověření svých zjištění provedli vědci experimenty s replikami vyrobenými z různých typů hornin a také s přirozeně tvarovanými hladkými kameny. Jejich testy na kravských a ovčích kostech ukázaly, že repliky kamenných koulí z jeskyně Qesem byly nejúčinnější při čistém rozbíjení kostí a přístupu k dřeni uvnitř. Naznačuje to, že obyvatelé jeskyně si uvědomovali hodnotu těchto nástrojů a rozhodli se je využít, místo aby vynakládali úsilí na vytváření nových.

Tento výzkum je v souladu s předchozími důkazy, které naznačují, že kostní dřeň hrála v jídelníčku obyvatel jeskyně Qesem klíčovou roli. Předpokládá se, že kostní dřeň skladovali po delší dobu, až devět týdnů, aby si zajistili snadno dostupný a bohatý zdroj potravy.

Jako otvíráky na konzervy

Zatímco nově objevené poznání účelu těchto kamenných koulí vrhá světlo na vynalézavost našich dávných předků, záhada jejich použití před dosažením jeskyně Qesem zůstává nevyřešena. Nicméně tyto nálezy prohlubují naše znalosti o stravovacích návycích a technologické vynalézavosti raných lidí a ukazují inteligenci a přizpůsobivost našich předchůdců.

Téměř 2 miliony let vyráběli pravěcí lidé z kamenů koule velikosti ruky, ale archeologové si nebyli jisti, proč. Nyní už to vědí: dávní lidé používali kamenné koule jako nástroje, aby se dostali k chutné kostní dřeni ve zvířecích kostech. Jinými slovy, pokud by kost byla plechovkou polévky, byly tyto starověké kamenné koule jako starověké otvíráky na konzervy.

Zdroje: www.sciencealert.com, www.livescience.com