Jsou koule dalším dokladem toho, že příroda je dokonalá, jak říká hypotéza kolem Klerksdorpských koulí? Nikoli. Skotské koule jsou výrobkem lidské ruky. Vypadají jako rýhované, naprosto přesné ovály se třemi čárami uprostřed.

V průběhu staletí byly objeveny stovky složitě vyřezávaných kamenných koulí z pravěkého Skotska, jejich účel však zůstává záhadou. Těchto záhadných koulí bylo nalezeno více než 500, z nichž většina má rozměry, aby se vešly do dlaně. Byly vytvarovány tak, že z jejich povrchu vystupuje řada knoflíků, a některé mají na sobě vyryté krásné, složité vzory. Unikátní předměty byly téměř všechny nalezeny ve Skotsku, většina z nich dokonce v Aberdeenshire. Kromě toho byly některé vzorky objeveny také v Británii a Irsku. A pak jsou tu ještě „koule“ jihoafrické, jež jsou stále záhadou.

Mimo tento svět či z jiné epochy?

Dlouhou dobu byly právě „bratrské“ Klerksdorpské koule nazývány mimomístními artefakty (OOPART) a jsou považovány za důkaz vyspělých technologických schopností dávných prehistorických kultur. Dodnes nevíme, jak „oválné koule“ vznikly, ani kdo je vytvořil. Velmi se liší i údaje o jejich stáří.

Zatímco nejnovější informace tvrdí, že kamenné koule ze Skotska pocházejí z období přibližně 3500 až 1500 let př. n. l., tedy z období mezi mladším neolitem a dobou bronzovou, objevovaly se i informace, že jsou několikanásobně starší, dokonce tak, že by pocházely z úplně jiné epochy naší planety. Jsou si totiž velmi podobné – tak proč není existenci obou možné vysvětlit stejně?

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Dokonalé ovály – doklad života v zemědělských komunitách

Většina skotských kamenů má podobnou velikost o průměru mezi 7 až 8 centimetry, i když byly nalezeny i větší, od 9 do 11,5 centimetrů.

Všechny kameny jsou vyrobeny z různých materiálů, od pískovce po žulu, a všechny jsou po povrchu zdobeny hrbolky. Těchto hrbolků může být velmi různorodý počet, od tří do 160, ale nejčastější mají šest vyčnívajících knoflíků. Krom toho mají některé z koulí i další výzdobu. Některé kousky jsou v prostorech mezi knoflíky zdobeny šrafováním, řezanými liniemi, spirálami a soustřednými kruhy.

Rytiny jsou tak propracované, že první archeologové nevěřili, že byly vyrobeny pomocí křemenných nástrojů. I proto byly koule datovány do pozdějšího období. Později však bylo dokázáno, že byly skutečně vyřezány křemenem a datují se do období přibližně 3 200 až 2 500 let př. n. l., tedy do doby, kdy lidé ve Skotsku opouštěli život lovců-sběračů a začínali žít v zemědělských komunitách.

Symetrické vzory vyryté po celém povrchu některých předmětů naznačují, že neolitičtí lidé experimentovali s geometrií těles, ba dokonce s něčím, co je známé jako platónské těleso. Právě starověký řecký filozof a matematik Platón jako první zmínil tato tělesa jako základní vzory fyzikálního stvoření. Jenže!

Koule jsou starší než Platón!

Jenže skotské kameny jsou datovány o tisíciletí dříve než Platón.

A právě odtud se stále berou pochybnosti. Matematici připouštějí, že tyto kameny jsou nejstaršími příklady experimentů s geometrií těles na světě. Existuje pro to hned několik teorií.

Mnozí badatelé se domnívají, že koule byly používány jako zbraně. Jiní si zase myslí, že sloužily jako závaží pro rybářské sítě. A další navrhují, že byly používány jako totemy moci a prestiže, či jako předměty využívané při různých rituálech. Existují i názory, že byly součástí systému vážení na primitivních vahách, jenže na to se jejich hmotnost příliš liší. Mohly být použity i jako ložiska pro pohyb větších kamenů, ale proč by pak byly tak složitě vytesány?

Teorie historika Hugo Anderson-Whymarka

3D snímek vytesané kamenné koule z Buchrombu v hrabství Banffshire ukázal, že velký knoflík byl v průběhu času přepracován na menší. Proč k úpravě došlo? Podle Anderson-Whymarka je díky této úpravě možné dále spekulovat o účelu a významu koulí pro tehdejší lidi.

Jedním z nejkrásnějších příkladů je koule z Towie, vystavená ve Skotském národním muzeu v Edinburghu. Jiné koule byly nalezeny v pozoruhodně zachovalé neolitické osadě Skara Brae na Orknejských ostrovech u severního pobřeží Skotska. A vyřezávané kamenné koule vznikly v době, kdy lidé přecházeli od lovců-sběračů k zemědělcům, v osadách, jako je Skara Brae.

Právě Anderson-Whymark pořídil stovky 2D snímků ze všech úhlů a poté vytvořil velmi detailní 3D zobrazení kamenných koulí. Výsledné 3D snímky odhalily dosud neviděné detaily v designu. Australská autorka Lynne Kellyová navrhla, že kamenné koule sloužily jako "paměťová zařízení", která mohla být používána jako mnemotechnická pomůcka pro ústní historii doby, podobně jako australské domorodé kultury používaly skalní umění a své okolí.

"Asi nejlepší je považovat je za obřadní nebo stylizované zbraně," vysvětluje Hugo Anderson-Whymark, kurátor Skotského národního muzea. "Věci, které mohly způsobit škodu, pokud jste je chtěli použít, a za určitých okolností mohly být takto použity, ale spíše se jedná o předměty, které reprezentují postavení nebo moc jedince, který je v dané komunitě držel."

Dodnes však není žádná teorie považována za oficiální a záhada kamenných koulí žije dál.

Zdroje:

edition.cnn.com, www.thevintagenews.com, archaeology-world.com