Celkem bylo nalezeno 65 těchto nádob, které zřejmě skutečně sloužily k pohřebním účelům. Nebylo to sice dosud potvrzeno, ale je to nejschůdnější varianta. Obří kamenné nádoby byly nalezeny na čtyřech místech v severovýchodním státě Ásám, v provincii Dima Hasao. V této oblasti již bylo dříve nalezeno téměř 800 podobných pískovcových nádob, a to v roce 1929 na 115 čtverečních kilometrech.

Nově nalezené nádoby nejsou jedna jako druhá, jsou naopak odlišné velikostí i tvarem.

Na pouhých pár dní staré video k tomuto objevu se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Kulturní dědictví

Do jakého časového období nádoby spadají, není zatím rovněž jasné. Protože se ale nejedná o jediný nález v této oblasti, je s čím porovnávat. Obdobné nádoby byly v regionu objeveny a později zasazeny archeology do období roku 401 př. n. l. nebo dříve.

Zajímavé je, že obdobné techniky se v Indii nenalézají, proto je pro vědecký svět důležité, aby bylo podobných nálezů zaznamenáno co nejvíce. Jedině tak bude zachováno bohaté kulturní dědictví. Je totiž velmi pravděpodobné, že nádoby budou k nalezení i na jiných místech, na lokalitách, jež dosud nebyly prozkoumány. Vědci si proto chtějí s prozkoumáním lokalit pospíšit, aby nebyla místa s historickou hodnotou zničena stále probíhající výstavbou, zemědělstvím a modernizací v této oblasti Indie.

Nádoby mají tradici i v jiných asijských zemích

Podle archeologa z Australské národní univerzity Nicholase Skopala je možné, že některé další nádoby budou schovány v lesních porostech. Obdobně tomu totiž bylo i v dalších zemích, odkud jsou hlášeny podobné nálezy. Jedná se hlavně o Laos a Indonésii. V těchto zemích ale byly již nádoby prozkoumány a skutečně obsahovaly lidské ostatky.

I když pětašedesát indických nádob je prázdných, je možné, že původně mohly být zakryty víčky a ostatky byly v nich. Proto je plánován ještě další výzkum.

Některé v Indii stále žijící etnické skupiny, k nimž patří i kmen Naga, hovoří o nálezech asámských nádob naplněných zpopelněnými ostatky, korálky a dalšími hmotnými artefakty. Právě to pak dává nalezené nádoby z Ásámu do souvislosti s nálezy laoskými. Je totiž možné, že se národy mezi oběma oblastmi stěhovaly.

Další záhada, která obklopuje obří nádoby, se týká pískovce, z něhož byly vytesány. Newsweek uvádí, že nádoby byly zřejmě vytesány z balvanů, které se možná těžily v lomu v Ásámu nebo v blízkém potoce či korytě řeky.

Zdroje:

www.livescience.com, www.smithsonianmag.com, www.indiatvnews.com