Výzkum ve 20. století přerušila vietnamská válka, po které v terénu zbylo četné množství nášlapných min. Teprve v posledních letech je oblast Xiangkhoangu považována za natolik bezpečnou, aby se tu archeologové pustili do pořádné práce. Přesto ale zatím nad svými objevy kroutí hlavami.

Záhadné kamenné nádoby se datují do doby železné a v oblasti se vyskytují ve shlucích čítajících jeden až čtyři sta kusů. U některých se zachovala i ozdobná kamenná víka. Samotné nádoby se liší jak velikostí, tak tvarem: vedle hranatých tu leží kulaté a oválné, k jejichž opracování bylo zapotřebí poměrně vyspělé technologie (anebo veliké trpělivosti). Kultura, která je vytvořila, na tomto území žila zřejmě mezi lety 500 př. n. l. a 500 n. l. a poté se vytratila neznámo kam.

Protože se v okolí nenašly žádné stopy po lidských obydlích, výzkumníci soudí, že muselo jít o pohřebiště. Kosterních nálezů je tu přitom poskrovnu, drtivá většina nádob zeje prázdnotou. A přestože některé starověké kultury své mrtvé spalovaly, velikost nádob nenasvědčuje tomu, že by šlo o schránky ukrývající popel zemřelých. Jejich výška i průměr se totiž pohybují od 1 do 3 metrů, což by bylo v případě uren trochu naddimenzováno.

V jedné z nádob se nicméně lidské pozůstatky našly. Kupodivu však nepatřily jediné osobě, ale hned dvěma: dospělý člověk tu byl pohřben spolu s desetiletým dítětem.

"Není pochyb o tom, že tyto nádoby byly využívány k pohřebním rituálům," uvedl australský archeolog Dougald O'Reilly a nastínil vlastní hypotézu, jak tyto rituály mohly probíhat: "Je možné, že se těla do nádob ukládala jen dočasně, dokud se zcela nerozložila. Potom se kosti vyňaly a zakopaly do země nebo spálily."

O'Reilly však připomněl, že jde zatím o pouhou teorii. Výzkum ještě zdaleka není u konce.