mysteriesrunsolved.com, www.sciencealert.com, phys.org

Podívejme se v dnešním článku nejen na kamenné nástroje Oldovan, ale také na lomekwianské nástroje. Tak se totiž nazývají nejstarší nalezené kamenné nástroje, které nebyly vyrobeny lidskou rukou.

Lomekwianské nástroje byly objeveny v roce 2011 v západní Turkane v Keni a pocházejí z doby před 3,3 miliony let. Byly vyrobeny předčlověčím druhem Australopithecus.

Co jsou lomekwianské nástroje

Lomekwianské nástroje se skládají z ostrých šupinek vulkanické horniny, které vznikly tak, že do nich udeřil tvrdší předmět, čímž vznikla ostrá hrana. Pravděpodobně se používaly k řezání a seškrabávání rostlinného materiálu, případně ke zpracování zvířecích kůží.

Objev těchto nástrojů naznačuje, že schopnost vyrábět a používat nástroje není vlastní pouze lidem, už naši dávní předkové byli schopni vytvářet jednoduché nástroje dávno před vznikem rodu Homo. Poskytuje také důležité poznatky o evoluční historii používání nástrojů a o kognitivních schopnostech našich raných předků.

Co jsou oldowanské nástroje

Naproti tomu oldowanské kamenné nástroje jsou nejstaršími známými nástroji používanými ranými homininy, včetně našich raných lidských předků. Poprvé byly objeveny v Olduvajské rokli v Tanzanii, odtud dostaly i název "oldowan". Pocházejí z doby před přibližně 2,6 miliony let a používalo je několik druhů homininů, včetně australopitéků a raných příslušníků rodu Homo.

Oldowanské nástroje byly vyrobeny z hornin, jako je čedič a kvarcit. Používaly se k různým úkonům, například k porážení zvířat, řezání rostlinných materiálů a vykopávání kořenů. Nástroje se obvykle vyráběly úderem jednoho kamene o druhý, čímž vznikla ostrá hrana nebo blok, který pak bylo možné použít jako řezný nástroj.

Zaměřme se právě na oldowanské nástroje.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Podobné nástroje nalezené v Keni

Oldowanská technika výroby nástrojů byla jednoduchá, ale účinná a znamenala významný pokrok v poznávacích schopnostech našich dávných předků. Pomocí těchto nástrojů se homininům podařilo získat přístup k novým zdrojům potravy a surovin, což mohlo přispět k jejich vývoji směrem k většímu mozku a pokročilejším technikám výroby nástrojů.

V roce 2016 však byly objeveny další starověké nástroje. Stalo se tak v keňské Nyayanze na břehu Viktoriina jezera. Celkem zde bylo objeveno 330 artefaktů mezi 1776 zkamenělými zvířecími kostmi, které vykazovaly známky toho, že je někdo naporcoval. I tyto nástroje odpovídaly designu oldowanských nástrojů a byly datovány do doby před 2,6 až 3 miliony let.

Stáří těchto nástrojů bude však ještě upřesněno, stejně jako jejich tvůrci. Proč jsou nástroje považovány za něco jiného?

Mimo obvyklá naleziště

Zajímavé je, že obvyklá oldowanská naleziště se dosud nacházela pouze v etiopském Afarském trojúhelníku. Obě dvě lokality byly od sebe vzdáleny zhruba 50 kilometrů. Jenže keňské naleziště je vzdáleno o více než 1300 kilometrů na jihozápad, a navíc nástroje zde nalezené jsou zřejmě staré až 2,9 milionu let.

Ač jsou oldowanské nástroje často připisovány rodu Homo, v tuto dobu zde existovali i jiní homininé. Zejména Paranthropus. Právě z keňských nástrojů je možné odvodit, že druh Homo nebyl jediný, kdo uměl tyto nástroje vyrobit.

Neuvěřitelné vlastnosti těchto pravěkých nástrojů

S těmito nástroji lze drtit lépe než se sloními stoličkami a řezat lépe než se lvími špičáky," říká paleoantropolog Rick Potts. „Oldowanská technologie byla jako náhlé vyvinutí zcela nové sady zubů mimo tělo a našim předkům otevřela novou škálu potravin na africké savaně." To vše dokázaly nálezy kostí, které byly skutečně opracovány jako řezníkem. Byly zde nalezeny úlomky žeber, holenních a lopatkových kostí antilop a hrochů, které nesou velmi hluboké stopy po řezu, kterým bylo maso odřezáno od kosti. Důkazy naznačují, že ti, kdo nástroje používali, některé kosti dokonce drtili, aby získali kostní dřeň.

Nalezené nástroje jsou tedy podle vědců jedněmi z nejranějších důkazů řeznictví megafauny, a to ještě před nástupem používání ohně. Kdo tedy byli ti, kdo nástroje vyrobili?

Podívejte se na ještě jedno zajímavé video v angličtině:

Zdroj: Youtube

Nová kapitola dějin

Podle antropologa Thomase Plummera byly totiž na místě nalezeny zuby Paranthropa, vzdáleného bratrance člověka. Je tedy možné, že kamenné nástroje možná vyráběli nebo alespoň používali tito hominini. To by byl zcela převratný objev, který by dokázal, že stejně zruční byli už předkové druhu Homo.

Nález Paranthropa vedle těchto kamenných nástrojů otevírá zcela novou fascinující otázku.