Společnost Nazca vzkvétala mezi lety 1100 př. n. l. a 750 n.l. Byla silně nábožensky založená, což dokládají archeologické nálezy v podobě mohyl a pyramid. Odborníci předpokládají, že zde probíhaly rituály k zajištění úrody, vody a plodnosti.

Obživa místních obyvatel stála na zemědělství a pastevectví. Voda proto byla životně důležitá. Jak ji ale zachytávat, uchovávat na horší časy a dopravovat po planině? Odpověď byla nalezena ve spirálovitých dírách zvaných ojos, které jsou součástí systému puquios.

Kamenné spirály a puquios

Dlouho vědci netušili, k čemu hluboké otvory lemované poschodími sloužily a kdy byly založeny. Jsou postaveny z místního materiálu a tradiční techniky uhlíkového datování byly omezené. Obecně se předpokládalo, že fungovaly jako studny a zároveň poskytovaly přístup do podzemních kanálů, aby se daly opravovat a čistit.

Satelitní průzkum Rosy Lasaponarac z Institutu metodologií pro analýzu životního prostředí v Itálii ale na ojos neboli oči a celý systém vrhnul nové světlo. Pohled z ptačí perspektivy prozradil, že spirály byly budovány v bezprostřední blízkosti prastarých osad.

Hydraulický systém puquios kombinuje povrchové kanály, podzemní tunely, jeskyně a malé nádrže. Otevřené příkopy mají tvar S, aby se zpomalil tok vody a jsou vyloženy říčními dlažebními kostkami. Ukázalo se, že ojos nebyly jen obyčejnými studnami, ale sloužily jako čerpadla.

Ojos kultury Nazca

Spirály fungovaly jako trychtýř. Jakmile zafoukal vítr, jeho síla byla pomocí poschodí nasměrována do otvoru. Následně se dostal do tunelu, kde tlačil vodu před sebou a distribuoval ji po okolí.

Zdroj: Youtube

„Systém puquios přispěl k intenzivnímu zemědělství v údolích v jednom z nejsušších míst na světě," říká Rosa Lasaponarac. „Rozsah a propracování akvaduktů naznačuje, jak byla kultura Nazca nejen technologicky, ale také architektonicky a společensky vyspělá. Stavitelé museli mít skvělé znalosti o geologii i meteorologii," vysvětluje. Není divu, že civilizace dokázala vybudovat i složité geoglyfy, které se zachovaly až do dnešních dnů.

Zdroj:

www.wikijii.com, www.atlasobscura.com, www.iflscience.com