Nejodvážnější teorii rozvinul německý archeolog Heinrich Kusch, podle kterého byly tunely původně vzájemně propojeny a sloužily jako podzemní cesty, jimiž se lidé mohli rychle a bezpečně dopravit do jiného sídliště. Toto starověké "pěší metro" prý bylo využíváno po celé Evropě, od dnešního Skotska až po Turecko a Sýrii. Stáří některých tunelů Kusch odhaduje na 12 tisíc let, z jiných výzkumů je ale zřejmé, že řada chodeb vznikla až v době mezi 4. a 1. tisíciletím př. n. l. Pokud tedy měly tunely spojovat vzdálené evropské body, stavba jednotlivých úseků se protáhla na deset tisíc let, což by byl projekt poněkud nepraktický.

Primitivní lednička, nebo kryt?

Britský archeolog James Gossip vyzdvihl fakt, že se starodávné tunely nacházejí vždy v blízkosti bývalých sídlišť nebo přímo pod nimi. Nabízí se celkem logická možnost, že šlo o spižírny, kam lidé ukládali zásoby jídla. Podle Gossipa je ale koncepce chodeb příliš komplikovaná. Například na nalezišti v jihoanglickém Cornwallu se pod zemí nachází hotový rozvětvený labyrint s několika průchozími komorami různých velikostí. Chodby se znenadání zužují a snižují, že se jimi lze sotva protáhnout.

"Když projektujete podzemní ledničku, vyhloubíte ji tak, abyste do ní mohli jednoduše vstoupit a zase z ní co nejrychleji odejít," míní Gossip, jemuž se nezamlouvá ani teorie, že se v chodbách obyvatelé skrývali před nepřáteli. Tunely jsou totiž mělké a stropní konstrukce je z povrchu země viditelná, takže by takový úkryt nebyl zrovna nejlépe maskovaný.

Pusto, prázdno, vymeteno

V kamenných chodbách se navíc nenašlo nic, co by mohlo o jejich účelu něco vypovědět. Je možné, že jakékoli předměty zde uložené byly v průběhu časů odcizeny a nenávratně ztraceny. Jistý reverend Richard Polwhele si v roce 1803 poznamenal, že v jedné z chodeb našel dávné urny. Posléze je ale někdo ukradl, a tak nám nezbyl žádný hmatatelný důkaz, že se tu skutečně nacházely.

Do temného podzemí v anglickém Cornwallu vás zavede následující video:

Zdroj: Youtube

V žádném z tunelů dosud nebyly nalezeny známky po pohřebních rituálech - není tu ani hrstka popele, ani lidská kost. Je tu prázdno, doslova vymeteno.

"Podzemí mohlo nakonec sloužit společenským elitám k provozování nějakých náboženských rituálů," říká James Gossip, ačkoli prý osobně této teorii nijak nefandí. Když už archeologové nevědí, kudy kam, začnou záhady vysvětlovat náboženstvím. "My ale nevíme, jaká božstva tyto kultury uctívaly. O stavitelích kamenných tunelů vlastně nevíme vůbec nic," přiznává archeolog.

Zdroje: https://www.bbc.com/, https://www.dailymail.co.uk/