Je 3,5 metru vysoký a váží asi 5 tun. Neopracovaný balvan z tmavého železitého křídového pískovce je jeden z mála v České republice, kterého lze považovat za pravý pravěký menhir. Podle místních obyvatel byl obklopen dalšími šesti až dvanácti menšími kameny. Ty však byly kvůli orbě odstraněny.

Podle záznamu účetního klobuckého cukrovaru z roku 1901 byly dva kameny podobného materiálu vyorány 200-300 metrů severně od menhiru a další byl nalezen 28 kroků směrem na obec Telce. Nejstarší zmínka o Zkaměnělci pochází z roku 1764. Tehdy byl zanesen do mapy Prvního vojenského mapování.

Kamenný pastýř

V 19. století byl menhir podroben zkoumání archeologů a geologů. Ukázalo se, že je osazen v písčité vrstvě nad podložní skálou do hloubky asi 50 cm a hornina nepochází z místní lokality. Vědci spekulují, že ho vztyčili Bójové, členové keltského kmene, který osídlil přibližně ve 4. století př. n. l. střední a severozápadní území Čech. Této hypotéze nahrává fakt, že nedaleko byly odkryty keltské hroby.

Blok však může být ještě starší. Záhadná megalitická kultura, jež stavby z obřích balvanů budovala po celé západní Evropě, působila již ve třetím tisíciletí př. n. l., tedy mnohem dříve, než na naše území přišli Keltové.

Dodnes odborníci netuší, jaký byl původní význam Kamenného pastýře. Zajímavostí však je, že když se ve dnech 30. dubna a 13. srpna, tedy v době významných keltských svátků Beltine a Lugnasad, postavíte k menhiru a budete koukat na nedaleký Říp, slunce bude vycházet přímo za horou.

Energie z menhiru

Kamenný muž navíc dokáže měnit magnetické pole. K prvnímu měření došlo o letním slunovratu v roce 1994. Členové Nadace pro studium a výzkum hraničních jevů tehdy naměřili magnetické anomálie. „Druhý den ráno jsme předpokládali, že získáme stejné hodnoty. Nebylo to tak. Vypadalo to, jako by se menhir pohnul. Na grafech bylo vidět, že došlo k metrovému posunu magnetického pole směrem na východ," ohodnotil měření Mgr. Miroslav Bílý.

Zdroj: Youtube

Stejná anomálie se objevila i o čtyři roky později. Cesiové magnetometry navíc zjistily, že Pastýř je svým magnetickým polem otočen proti zemskému. Dohromady s posunem kolem sebe vytváří energetický kruh. Lidé věří, že když kolem něj stály ostatní kameny, předával jim energii. Dohromady prý také tlumily negativní zóny.

Zdroj:

www.cesky.radio.cz, www.blog.veruce.cz, www.m.facebook.com