Kameny z Icy odkazují na významnou sbírku více než 15 000 vyrytých kamenů, které kuriózně zobrazují jasné a detailní dinosaury, složité lékařské operace a formy vyspělé technologie. Nechybí na nich zvláštní postavy, ale i moderní vymoženosti, jako například dalekohled anebo létající stroj, anebo dokonce zobrazení lékařských zákroků, které by byly na svou dobu neskutečné – císařský řez, akupunktura či transplantace srdce.

Zatímco jedna část lidí, a je jich většina, se domnívá, že kameny jsou důmyslným podvodem, druhá skupina říká, že kameny dokazují, že lidstvo žilo společně s dinosaury a mělo vyspělou technologii. Kde je pravda?

Variabilita, složitost a záhada

Kameny jsou značně různorodé a velikostně variují od oblázků až po balvany. Jedná se o šedý andezit s žulovou polokrystalickou matricí, který je velmi tvrdý, takže se do něj obtížně tesá. I přesto jsou na nich ztvárněny obrázky, které byly vyškrábané přes zoxidovaný povrch. I ty se liší složitostí, od jednoduchých až ke složitým výjevům. Některé obrázky vypadají, jako by je po sobě zanechala kultura Paracas, Nazca, Tiwanaku nebo Inkové. Jiné motivy jsou zcela jedinečné a specifické.

Podivné petroglyfy na kamenech líčí bizarně vypadající pětiprsté lidi se špičatými nosy, bojující proti obrovským plazům, za použití seker, které vypadají jako vikinské. Kromě toho jsou na nich zobrazeny i květiny, ryby anebo další zvířata, dinosauři, mytické příšery anebo geometrické symboly.

Kreacionisté použili kameny z Icy k tvrzení, že lidé žili v blízkosti dinosaurů, což je v rozporu s důkazy, že vyhynutí dinosaurů předcházelo vzniku lidstva přibližně o 65 milionů let, a vyvrací evoluční teorii. Jsou kameny z Icy důkazem toho, že s dinosaury koexistovala dávná lidská rasa, která disponovala vyspělou technologií?

Dinosauři společně s lidmi

Pravdou je, že největší pozornost vzbuzují kameny, na nichž jsou vyobrazeny různé druhy dinosaurů společně s lidmi.

Za kameny údajně stojí peruánský lékař Javier Cabrera, který se během dne specializoval na nemoci oběhové soustavy a prováděl archeologické vykopávky během noci. Ten se začal o podivné kameny zajímat poté, co mu v květnu 1966 jeho přítel z dětství, Felix Llosa Romero, ukázal malý vzorek, jenž mohl být používán jako těžítko na papír. Byla na něm vyrytá vyhynulá ryba. Cabrera tak začal kameny hledat a shromažďovat a od dvou bratrů, kteří rovněž sbírali předincké artefakty, jich koupil více než 300, od jiného farmáře pak další tisíc. V 70. letech 20. století měla jeho sbírka více než 11 000 kamenů.

Na video o kamenech z Icy se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Zpráva o nálezu zaujala badatele z celého světa, až nakonec vláda pod tlakem na ochranu starožitností v zemi zatkla farmáře, který kameny prodával. Ten řekl, že všech 15 000 kamenů vytesal a vyryl sám pomocí zubní vrtačky. Kameny byly označeny za podvod a vláda považovala trapnou záležitost za uzavřenou.

Jenže to konec nebyl.

Další teorie

Cabrera později vydal knihu s názvem "Poselství vyrytých kamenů z Icy", v níž rozebírá své teorie o původu a významu kamenů. Podle něj je hlavním důkazem, že kameny nejsou podvodem, jejich počet – nemohl by je vyškrabat jediný člověk, ani kolektiv mystifikátorů. Jen člověk by musel každý den vytesat jeden kámen po dobu více než 40 let, aby vytvořil celkovou sbírku. Další zvláštností je, že velká většina petroglyfů líčila prehistorické lidi vyobrazeny bez oponujících palců. Vzhledem k tomu, že i ty nejprimitivnější opice mají oponující palce, doktor Cabrera se této anomálie chopil jako dalšího důkazu toho, že „jeho“ prehistoričtí lidé předcházeli před opicemi.

V knize Cabrera říká, že kameny jsou staré nejméně 405 milionů let a pocházejí z jiné planety. Pak tu byla teorie kreacionistů a teorie o UFO, z nichž samozřejmě nic nenašlo oporu ve vědeckých ani akademických komunitách.

Nejpřísnější odpůrci kamenný z Icy pak tvrdí, že si doktor Cabrera najal Indiány, aby petroglyfy vyřezali; ten se ale držel své teorie, že petroglyfy byly vytvořeny prehistorickými lidmi.

V současné době se má za to, že pokud by dávní lidé kdysi disponovali vyspělou technologií, bylo by k dispozici mnohem více důkazů než vyryté kameny, včetně samotné technologie.

Alternativní teorie se pak domnívají, že některé kameny jsou pravé, zatímco menší část, možná ta nejkontroverznější, byla zfalšována. Problém je, že kameny bez zachyceného organického materiálu lze datovat pouze podle vrstvy, v níž se nacházejí. Cabrerovy kameny však pocházejí z jakési záhadné jeskyně, která nebyla nikdy identifikována. Kameny jsou ke zhlédnutí v muzeu v Ice.

Zdroje:

www.exopolitika.cz, www.crystalinks.com, www.zivotnacestach.cz