Nachází se asi 27 kilometrů severně od města Corum, na samotném konci úzké cestičky klikatící se v malebném údolí, které lemují monumentální hory. Je vytesaná uprostřed skály, jež připomíná špičák neznámého tvora. Brána je veřejně přístupná, což dokazuje i řada graffiti nápisů. 

Starobylá stavba známá jako „Hrobka Kapilikaya“ je ve skutečnosti krychle s oblým stropem, zasazená do hory. Vznikla tak, že její tvůrci odsekali kus skály na jejích bocích a na vrcholu. Štíhlý člověk se do těchto chodeb bez potíží dostane.

Brána Kapilikaya 

Uprostřed „dveří” je malé okýnko, nad nímž je nápis „Ikezios“. Odborníci předpokládají, že jde o jméno řeckého velitele, který měl být v této kryptě pohřben. Bohužel, tato hypotéza není založena na žádných důkazech nebo historických pramenech.

Mnohem pravděpodobnější je názor, že hrobka mohla patřit jednomu z pontských králů. Nápadně se podobá stavbám, vytesaným do skály nad městem Amasya během helénistického období.

V Pontském království vládla dynastie Mithradaticů, kteří se k moci dostali po zhroucení Achajmenovské perské říše a smrti Alexandra Velikého v roce 323 př. n. l. O necelých dvě stě let později byli ale poraženi Juliem Caesarem.

Záhada vytesané hrobky

Stejně jako k bráně Kapilikaya, i k těmto hrobkám vede široký chodník, což naznačuje, že měly být navštěvovány většími skupinami během pohřebních rituálů. 

Zdroj: Youtube

Starověká stavba je dodnes přitahována řadou badatelů a lovců pokladů, kteří doufají, že v hlubinách hory najdou zlato a drahé kameny nebo odhalí tunel vedoucí do Amasyae. Legendy vypravují, že jeden z hledačů, jenž vstoupil do krypty, se již nikdy nevrátil. Další se měl zbláznit. 

Zdroj:

www.artofwayfaring.com, www.bizsiziz.com, www.artofwayfaring.com