Tzv. neolitická revoluce je považována za jednu z nejdůležitějších událostí v celých dějinách lidstva. Označuje proces, kdy byl do života tehdejších lidí zaveden řád a hierarchie. Kočující společnost lovců a sběračů se usadila a začala hospodařit.

S životem na jednom místě bylo spojeno budování vesnic, domestikace zvířat, cílené pěstování rostlin, intenzivní využívání dřeva a rozvoj řemesel. Lidé díky neolitické revoluci poprvé převzali kontrolu nad způsobem získávání potravin. To vedlo nejen k růstu populace, ale také k rozvoji komunikace a dělbě práce. Podle odborníků k této změně docházelo někdy mezi 10. a 8. tisíciletím př. n. l. v oblastech Předního východu, na území tzv. úrodného půlměsíce.

Karahan Tepe

Čerstvé vykopávky v Karahan Tepe však přepisují učebnice. Stavba zahrnuje světské i posvátné prostory. Lidé zde žili po celý rok dohromady asi 1 500 let. Nebyly zde ale nalezeny žádné zbytky obhospodařované vegetace. „Naše zjištění mění dlouholetou představu, že usedlý život je výsledkem pěstování rostlin a chovu zvířat,“ říká Necmi Karul, docent prehistorie na Istanbulské univerzitě, který vede výzkum. „Ukazuje se však, že zemědělství není příčinou, ale důsledkem usedlého života."

Zdroj: Youtube

Karahan Tepe se nachází asi 35 km od místa světového dědictví UNESCO Göbekli Tepe, jež je považováno za nejstarší chrám na světě. Je datovaný do roku 9 600 př. n. l. a byl dříve považován za osamělou stavbu, kam přicházeli kočovníci uctívat svá božstva. Nyní se ukázalo, že byl pravděpodobně součástí celého komplexu dalších 11 osad rozprostírající se na území velkém přes 100 km.

Vše ukazuje na to, že lidé z doby kamenné tvořili rozsáhlou společnost s dělbou práce a sdílenými rituály. „Velmi zručně navržené kruhové místnosti v Karahan Tepe odhalují působivé prehistorické architektonické inženýrství“, říká Karul. „Budování více struktur s různými účely je odrazem komplikovaného náboženství." Ty se například projevují v komoře s vytesanou vousatou hlavou.

Karahan Tepe hlava

Oválná místnost obsahuje jedenáct sloupů, které připomínají falusy. Na ně dohlíží vytesaná hlava s hadím tělem, vynořující se ze zdi. Karul předpokládá, že prostor měl samostatný vchod a východ a také vodní kanál. Byl pravděpodobně využíván při rituálním průvodu.

V Karahan Tepe se objevují kamenné reliéfy divoké zvěře od hmyzu po útočící šelmy. Je jich více než ve slavném Göbekli Tepe, jež je o 200 let starší. „To naznačuje, že další generace již intenzivně vnímali, že se liší od zvířat a mají jiný svět," vysvětluje archeolog. Zajímavostí také je, že namísto toho, aby byla stavba opuštěna, byla účelně zasypána zeminou.

Zdroj:

www.cs.wikipedia.org, www.theartnewspaper.com, www.livescience.com