A tak nás nejspíš čeká dost práce, abychom se posunuli někam, kde už nuly nebudeme.

Geniální ruský vědec předpověděl budoucí vývoj lidské civilizace

Právě tuto problematiku se rozhodl roku 1964 prozkoumat Nikolaj Kardašev, ruský průkopník SETI. Kardašev se při svých zkoumáních pokusil definovat, zcela jasně a zřetelně, jaké jsou přesné kroky vývoje civilizace. 

Pro svou práci použil dnes již známou Kardaševovu stupnici. Na ní pak chtěl ukázat, jak tomu je a také není. To vše ve spojitosti s jinými možnými technosignaturami, tedy civilizacemi existujícími mimo náš svět. 

S tím jednoznačně souvisí i fakt, jak se na vývoji civilizace promítá technologický vývoj a zdali je to, co za vývoj považujeme, skutečně vývojem. Zda existují kroky, které lze považovat za univerzální a je vůbec možné je nějak propojit?

Základem všeho byl samozřejmě obecný předpoklad, že jakákoliv civilizace ve svém vývoji absolvuje určitě stupně, jež jsou pro všechny ostatní civilizace totožné. Tyto kvantifikované stupně pak jasně napoví, jak vyspělý je sám vývoj.

Stále jsme na úrovni nula

Aby se tyto stupně daly generalizovat, tj. použít pro naši civilizaci, stejně jako pro všechny exocivilizace, bylo nutné určit, jak je klasifikovat. Kardašev ihned vyloučil jakékoliv sociální a etické aspekty, jelikož ty by bylo možné u civilizací, které neznáme, jen těžko určit. 

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Zaměřil se však na energii. Právě tu totiž Kardašev považoval za jakýsi hlavní prvek, kterému bude rozumět každý fyzik a tak pochopení toho, co chtěl Kardašev sdělit, bude logické. 

Tento energetický prvek pak použil jako hlavní stupeň definice vývoje jakékoliv civilizace a jejích vývojových fází. Jednou z Kardaševových pohnutek bylo také přesvědčení, že bez energie nelze žádnou civilizaci vytvořit. 

Dle tohoto schématu pak Kardašev vytvořil stupnici, která jasně definovala jakoukoliv civilizaci. Prvním typem byla ta, jež zachytila všechny zdroje energie, přístupné na své planetě. Tak jako Země čerpá energii z dopadajících slunečných paprsků. Druhým typem byla ta civilizace, jež byla schopná využít každičký zdroj energie na své planetě. A třetím pak supercivilizace, jež jsou schopné energii čerpat ze všech hvězd. 

Pokud bychom do tohoto schématu měli plně zakomponovat sami sebe, náš vývoj rovná se nule a je třeba na tom, o čem Kardašev mluvil, ještě zapracovat.

Zdroje:

www.universetoday.com

bigthink.com

futurism.com