Než se stal moudrým a rozvážným vládcem, prožil Karel dobrodružné mládí. Miloval adrenalin, hry, hony a turnaje. Papež ho za to sice káral, ale dovednost zacházet se zbraněmi mladému rytíři nejednou zachránila život, když byl na cestách přepaden. Na druhé straně však byl veden i ke zbožnosti a půstu. Bohulibý zvyk snídat až po ranní mši mu také zachránil život, když se ho kdosi v Itálii pokusil otrávit. Tenkrát bylo Karlovi necelých 15 let a na otravu zemřela velká část jeho družiny, která si na rozdíl od něj dopřála jídlo ještě před mší.

Karel IV. bral vážně doporučení dobových lékařů a jedl zpravidla jen dvakrát denně. Když ale pořádal na svém dvoře hostinu, na dvořanech a hostech jídlem nešetřil. K večeři o četných chodech bývali přizváni pěvci a vypravěči, kteří se postarali o doprovodný kulturní program. Nesměl chybět ani dvorní šašek se svými šprýmy.

Jak ženy, tak muži pečlivě dbali o svůj zevnějšek. Zvláštní oblibě se těšily dlouhé blonďaté lokny, přičemž pánům splývaly na ramena a dámy si je nechávaly růst až do pasu. Vlasy se kulmovaly nahřátým želízkem, aby se dosáhlo požadovaných měkkých vln. Ve vrcholném středověku ještě lidé dbali i na osobní hygienu a pravidelně navštěvovali veřejné lázně. Ti nejbohatší si jednou za čas mohli dovolit soukromé domácí koupele s růžovými lístky. (Zdroj: www.stoplusjednicka.cz, únor 2017)

Manželky Karla IV. se politiky nestranily, naopak svého muže často doprovázely na státnická jednání a oficiální slavnosti. Ve volném čase se věnovaly vyšívání, vyjížďkám na koni, četbě a psaní dopisů. Studené místnosti hradů zútulňovaly kožešinami, závěsnými koberci a pestrobarevnými závěsy z drahých látek dovážených z Itálie a Orientu.

Bydlení na hradě v zimním období však nebyl žádný med. Ve 14. století se už sice začala stavět kachlová kamna, šlo ale o nákladnou záležitost, která nemohla zdobit každou místnost. Na některých sídlech se nacházel jen jediný krb. K přitápění pomáhalo žhavé uhlí nasypané do železných košů, které si šlechtici přisunuli k lůžku. Přesto se v kamenných komnatách v zimě držela teplota mezi 10 až 15°C, což je pro člověka dnešní doby hluboko pod hranicí komfortu. (Zdroj: www.lidovky.cz, prosinec 2011)