Velmi zvláštní je, že zatímco my víme, že Karel IV. měl čtyři manželky (a milenky nepočítáme), některé zahraniční prameny hovoří o tom, že byl ženatý pouze dvakrát. Dle některých moderních zahraničních pramenů byla jeho první manželkou Blanka z Valois, dcera francouzského krále Jana II. a jeho druhou manželkou pak Anna ze Schweidnitz, Anna Svídnická, dcera vévody Bolka I. Naše historie ale hovoří o čtyřech manželkách, z nichž všechny se zapsaly do historie. Kterou měl ale Karel nejraději?

Čtyři ženy, ale jen jedna pravá láska

Není pochyb o tom, že Karel měl vztah ke všem svým čtyřem ženám. Údajně ale jen jednu skutečně miloval. Která to byla?

Karel všechny své ženy ctil. Ač by se mohlo zdát, že jeho pravou láskou byla jeho první manželka, tedy Blanka z Valois, není tomu tak docela. Karel Blanku poznal na francouzském královském dvoře, kde získal vzdělání. Blanku si později s sebou odvezl do Čech. Jejich manželství bylo velmi šťastné a vzešly z něj dvě dcery. Jenže Blanka se nějak nedokázala sžít s českým prostředím, proto se nakonec na nátlak Jana Lucemburského musela odstěhovat do Brna, protože se Karel stýkal s jinou ženou.

Druhou manželkou se pak stala Anna Falcká. Zde se jednalo o politický sňatek, jímž se Karlovi podařilo odvrátit nepokoje. Zároveň byla tato svatba pro mnohé překvapením, protože v téže době Karel usiloval i o manželství s Isabelou, dcerou anglického krále Edwarda III. Anna Falcká byla bohatá a dala Karlovi syna Václava, který však záhy zemřel a Anna brzy po něm. A po ní přišla Karlova osudová láska.

Osudová láska Karla IV.

Po smrti Karlovy druhé ženy Karel poznal ve své době prý nejkrásnější ženu Evropy. Karel ztratil hlavu, ač byla Anna Svídnická o třiadvacet let mladší. Anna Svídnická byla dcerou svídnicko-javorského knížete Jindřicha II. Byla dědičkou posledního slezského vévodství, které doposud nepatřilo pod Korunu českou. Anna měla být původně manželkou Karlova syna… Ale osud tomu chtěl jinak. Navíc Anna byla přesně Karlův typ. Byla údajně velmi inteligentní a dostalo se jí skvělého vzdělání, ač díky Karlovi. Kronikáři tvrdí, že ji měl Karel nejradši ze všech svých žen, ač lidmi byla oblíbená i Blanka z Valois.

Na dokument o Anně Svídnické se podívejte na tomto videu:

Zdroj: Youtube

V době, kdy si měla Anna vzít Karlova zemřelého syna Václava, jí bylo pouhých 11 let.

Tragický osud mladé ženy

O čtyři roky později, v 15 letech, porodila Anna Karlovi dceru Elišku. Ten v té době neměl mužského potomka, proto legislativně upravil vztahy v rámci lucemburského rodu tak, aby se Eliščino dítě mohlo stát Karlovým nástupcem. Jenže pak Anna porodila Karlovi syna Václava, takže smlouva ztratila smysl.

Narození svého syna Karel řádně oslavil: Jeho porodní váhu vyvážil zlatem, jež věnoval církvi, Norimberským odpustil daně, a dokonce udělil amnestii některým pražským vězňům. A ještě k tomu byla Anna brzy zase těhotná. Bohužel se však další radost nekonala, protože Anna porod nepřežila a i s narozeným bezejmenným miminkem zemřeli 11. července roku 1362. Anně bylo pouhých 23 let.

Karel IV. se z její smrti nedokázal vzpamatovat. Truchlil celý rok, než se znovu oženil. Jeho čtvrtou ženou byla Alžběta Pomořanská. Ta dala Karlovi šest dětí a byla korunována císařovnou.

Žádná z manželek ale nebyla Karlovi tak blízká, jako právě Anna Svídnická.

Zdroje: www.academia.edu, zena-in.cz, kareliv.estranky.cz, karluvmost.wordpress.com, zoom.iprima.cz