Dobrodružná Blanka

S Blankou z Valois se Karel seznámil už v dětství a našel v ní věrnou souputnici. Následovala ho do Čech, ačkoli začátky tu měla těžké. Místní šlechtě se nelíbila francouzština, a tak se cizí dvořané museli vrátit domů. Blanka tu zůstala sama, bez opory, bez přátel.

Příjezd do Prahy ale nebyl jednoduchý ani pro Karla. Země byla zpustošená, královské statky rozkradené a budoucí panovník musel přespávat v měšťanských domech, než se mu podařilo vybudovat pro sebe a svou choť důstojné zázemí. Blanka na dokončení rekonstrukce Hradu nečekala a za Karlem přijela do bojových podmínek. Společnými silami si pak zřídili hnízdečko lásky a postupně přivítali dvě dcery. Blanka se mezitím naučila německy i česky a získala si přízeň lidu. Byla to skvělá žena do nepohody, která by dnešní porotce na soutěžích krásy uchvátila znalostí cizích jazyků a otevřeností vůči cizím kulturám. Mezi její koníčky by jistě patřilo cestování. Dobové portréty ji navíc zpodobují jako dlouhovlasou blondýnu, což by jí určitě přidalo body navíc.

Nedlouho poté, co byla Blanka korunována českou královnou, zemřela na následky náhlé nemoci ve věku 32 let.

Tajemná Anna Falcká

Hned o rok později se Karel oženil znovu. Rozhodoval se mezi anglickou princeznou Isabelou a Annou Falckou, přičemž je neporovnával podle krásy či charakteru, ale podle jejich politického postavení. Otec Anny byl jedním z kurfiřtů, kteří volili římského krále, a Karel potřeboval každý hlas, aby se na římském trůně udržel. Vybral si tedy Annu.

Druhé manželství poznamenal vážný úraz, který Karel zřejmě utrpěl při rytířském turnaji v Itálii. Zotavoval se z něho celý rok, ale svět se neměl dozvědět, že římský a český král neposlechl papežovo doporučení, aby s nebezpečnou zábavou přestal. Dvořané proto pravou příčinu Karlovy indispozice tajili a nahlas jen říkali, že je "nemocen". Mezi lidmi se začalo šuškat, že ho Anna Falcká otrávila.

Anna přitom měla vlastních starostí dost. Její sotva dvouletý syn Václav těžce onemocněl a na konci roku 1351 zemřel. O rok později ho následovala i Anna. Říkalo se, že zemřela žalem, ale některé zdroje uvádějí jako příčinu jejího úmrtí pád z koně.

O Anně Falcké toho tedy moc nevíme a nezachoval se nám ani popis jejích fyzických předností. V českých zemích ostatně měla nelehké postavení - její předchůdkyně Blanka z Valois nastavila vysokou laťku.

Miss Anna Svídnická

Zato o Anně Svídnické nám toho prameny zanechaly podstatně více. Za Karla se provdala v pouhých 14 letech a nadchla ho jak svou krásou, tak intelektem. Kronikáři ji popsali jako křehkou dívku s bohatými blonďatými loknami. Na svou dobu byla nezvykle vysoká - měřila 167 cm, což bylo jen o 6 cm méně, než měřil Karel. Štíhlá a vyšší postava by měla jistě úspěch i v dnešní době. Anna Svídnická se navíc zajímala o umění a dopisovala si s italským básníkem Petrarcou. Kdyby se narodila v dnešní době, nejspíš by vystudovala humanitní vědy a věnovala se rozvoji kultury.

Karel IV. svou mladičkou manželku naprosto zbožňoval. Možná i proto, že mu porodila následníka trůnu Václava.

Devět let, které spolu strávili, patřilo v Karlově životě k těm nejšťastnějším. Anna Svídnická bohužel zemřela jako 23letá při porodu třetího dítěte.

Údernice Alžběta

Její smrt Karla IV. naprosto zdrtila. Přesto si za necelý rok domluvil čtvrtý sňatek, tentokrát s dcerou pomořanského vévody. Rozbil díky tomu protilucemburskou koalici, a navíc se dočkal šesti dalších potomků.

Alžbětě Pomořanské bylo pouhých 16 let, když si brala 47letého Karla. Na rozdíl od své předchůdkyně Anny Svídnické nebyla vůbec křehká ani tvárná. Podle kronikářů šlo o urostlou dívku překypující zdravím a fyzickou silou. Holýma rukama prý dokázala zlomit koňskou podkovu, nůž i brnění!

S očima po mamince a se svaly po tatínkovi nepůsobila jako typická éterická dáma středověku, pro kterou by rytíři skládali milostné popěvky. Dnešní modelingové agentury by také asi nezaujala, zato by se stala dokonalou influencerkou v oblasti fitness.

Z manželek Karla IV. byla asi jediná, která se s chotěm uměla pohádat. Vadilo jí, že manžel protěžuje Václava z předchozího manželství a upozaďuje jejího vlastního syna Zikmunda. Karla přesto milovala. Přežila ho o 15 let, ale znovu se už neprovdala. Dožila v Hradci Králové, stranou od veškerého politického dění.


Zdroje: www.muzeumkarlovamostu.cz, www.ceskatelevize.cz, talk.youradio.cz, www.novinykraje.cz