Hádanka: Téměř všichni Evropané mají společného předka. Žil v 8. století. Uhodnete, kdo to je?

Tereza Malá | 2. 5. 2023

Kdybyste měli uhodnout, kdo je společným předkem téměř všech Evropanů, mohli byste si odpustit, že by to mohl být někdo jako Julius Caesar nebo Alexandr Veliký. Pravdou však je, že tento předek žil v 8. století. Přihořívá?

O tom, že všichni lidé, potažmo pak všichni Evropané mají jen jednoho předka, slýcháme i ve vědeckých studiích. Podle vědců vedou všechny stopy nás, téměř všech Evropanů, k jednomu člověku. Studie pochází z roku 2013, kdy vědci Peter Ralph a Graham Cooper zveřejnili myšlenku a studii, podle níž jsou všichni Evropané potomky stejných lidí, především z devátého století.

Jak se náš předek jmenuje?

Podle studie je zde jeden hlavní marker DNA, který se vyskytuje přibližně u 1 z 200 mužů v Evropě. A tento marker vychází z tohoto muže.

Je jím Karel Veliký, franský král, který v letech 768 až 814 vládl velké části západní Evropy. Podle studie je zhruba 14 milionů Evropanů žijícími potomky Karla Velikého. Byl známý svými vojenskými výboji, podporou vzdělanosti a umění a svou rolí při šíření křesťanství po celé Evropě.

Zajímavé je, že myšlenka, že Karel Veliký je společným předkem Evropanů, není nová. Ve skutečnosti ji různí učenci a historici navrhují již po staletí. Rozdíl je v tom, že nyní máme k dispozici technologii, která tuto teorii ověřuje pomocí analýzy DNA, a výsledky potvrdily to, co mnozí lidé od počátku tušili.

Další studii na toto téma pak zveřejnila skupina genetiků pod vedením Marka Joblinga z Leicesterské univerzity. Studie analyzovala DNA více než 3 000 mužů z celé Evropy a i zde bylo zjištěno, že marker DNA vede ke Karlu Velikému a jeho potomkům v mužské linii. A že jich bylo.

Vládu Karla Velikého provázela vesmírná záhada. K Zemi létaly zvláštní částice
Magazín

Vládu Karla Velikého provázela vesmírná záhada. K Zemi létaly zvláštní částice

Velmi plodný panovník

Karel Veliký údajně zplodil nejméně osmnáct dětí, které se narodily devíti z deseti žen, s nimiž byl v manželství nebo konkubinátu. Přestože měl tolik dětí, ne všechny z nich pak založily vlastní rodiny. A vnoučat měl samozřejmě nespočet, ale pouze čtyři vnuci byli uznáni za legitimní.

Podle časopisu Scientific American platí, že „protože Karel Veliký žil před izopolem a má žijící potomky, každý, kdo má evropské předky, je přímo jeho potomkem".

Někteří lidé se velmi zajímají o to, kam vedou jejich kořeny. I kdybychom to však nyní všichni udělali, krevní linie nepovedou k jedinému muži (nebo jediné ženě). Krevní linie se v průběhu vývoje rozředily, a navíc se ne všechny geny přenášejí z rodičů na děti.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Dále je to už jen matematika

Skutečně můžeme být všichni potomky Karla Velikého. Spočítala to i matematika. V roce 800 nežilo dost lidí na to, aby se všechna místa v našem rodokmenu zaplnila různými lidmi. Nepřímo to znamená, že musíme být potomky většiny z nich. Každý z nás má dva biologické rodiče, čtyři prarodiče a osm praprarodičů, takže počet předků se každou generaci zdvojnásobuje.

Před 1200 lety, tedy v době Karla Velikého, lidí tolik nežilo. Podle odhadu se za 500 let vystřídá asi 20 generací, takže musíme počet předků neustále zdvojovat, a to více než 40krát, takže budeme mít v rodokmenu 500 miliard míst, která musíme zaplnit.

Odhadovaný počet obyvatel Evropy v době, kdy žil Karel Veliký v roce 800, byl nižší než 40 milionů a možná až 20-30 milionů. Před 1200 lety nežilo dokonce ani na celém světě dost lidí na to, aby zaplnili miliardu míst ve svém rodokmenu, a proto zkrátka musíme být potomky téměř všech, včetně Karla Velikého, a to několikanásobnými!

Analýza DNA prvních Přemyslovců šokovala vědce. Se Slovany neměli moc společného
Magazín

Analýza DNA prvních Přemyslovců šokovala vědce. Se Slovany neměli moc společného

Měli bychom si uvědomit, že zmíněné studie zkoumaly pouze jeden konkrétní genetický marker a je pravděpodobné, že existuje mnoho dalších společných předků, které Evropané sdílejí. Nicméně skutečnost, že tolik lidí může vysledovat své předky až ke Karlu Velikému, svědčí o propojenosti evropské historie a kultury.

Faktem je, že Karel Veliký byl velmi mocný panovník, který v jednu chvíli vládl téměř celé západní a střední Evropě. Takže i když můžete být možná příbuzní Karla Velikého, nemusíte nést žádné stejné geny. A králem se zřejmě po meči ani přeslici nestanete…

Zdroje: www.indy100.com,  whoareyoumadeof.com, www.theguardian.com, www.sarahwoodbury.com

Tagy Alexandr Veliký Evropa Graham Cooper Julius Caesar Karel Veliký rodokmen střední Evropa Západní Evropa