Geoglyfologie byla znovuobjevena v roce 2004. Její název je složeninou slov Geo = Země, Glyf = písmo nebo symbol, ologie = studovat. Tato věda existovala již ve starověku, a dokonce se zachovaly i protokoly, které nyní pomohly rozluštit záhadu karnackých kamenů. Po mnoha letech studia byly nyní protokoly používané ve starověké vědě osvojeny a úspěšně aplikovány na mnoho geoglyfů nacházejících se po celém světě. A zjistila se neskutečná věc - monolity v Karnaku jsou podobné Stonehenge! Více než 3 000 pravěkých stojících kamenů bylo vytesáno z místní žuly a vztyčeno předkeltskými obyvateli Bretaně a tvoří největší takovou sbírku na světě. Většina kamenů se nachází na území bretaňské vesnice Carnac, ale některé na východě se nacházejí na území La Trinité-sur-Mer.

Na dokument o karnackých kamenech se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Během posledních deseti let studia geoglyfů po celém světě bylo zjištěno, že pyramidy, kamenné monolity a další geoglyfy byly kromě několika dalších využití umístěny na zemi za účelem vyznačení území. Staré civilizace si tak totiž značkovaly teritorium.

Karnacké kameny

Karnacké kameny jsou výjimečně hustým souborem megalitických nalezišť u jižního pobřeží Bretaně v severozápadní Francii, který tvoří kamenné řady, dolmeny (kamenné hrobky), tumuly (pohřební mohyly) a jednotlivé menhiry (stojící kameny). Kameny v Karnaku byly vztyčeny v období neolitu, asi mezi lety 3300 př. n. l. - 4500 př. n. l. a vykazují zarovnání, dolmeny a další starověkou geometrii, která je na svou dobu nevídaná. Jedná se o největší takovou sbírku kamenů na světě, která láká celosvětově pozornost všech vědců. Ti se již stovky let neúspěšně pokoušejí rozluštit jejich záhadu a zdá se, že nyní je jejich cesta na zdárném konci. A to právě díky starověké vědě - geoglyfologii.

Geoglyfy sloužily k vytyčení území, které si kultura, jež geoglyf vytvořila, nárokovala pro sebe. Po celém světě byly až nyní díky staronové vědě lokalizovány a prozkoumány stovky konvenčních geoglyfů, mezi nimiž má právě Karnak specifické postavení.

Specifičnost Karnaku

Zatímco většina geoglyfických průzkumů se provádí vedením linií skrz nebo rovnoběžně s hmatatelnými objekty, u Karnaku je to jinak. Zde je potřeba principy aplikovat spíše na prostory mezi kameny než na kameny samotné. Až dosud se vědci ptali, proč by kultura přemisťovala a zarovnávala tolik kamenů způsobem, který byl dříve považován za abstraktní. Nyní možná známe odpověď.

Jaký je rozdíl mezi ostatními geoglyfy a Karnakem? Normálně se azimut odvozuje z vedení linie mezi dvěma nezávislými skalami nebo body. Ale v případě Karnaku lze hádanku vyřešit pouze nalezením dvou skal, které vepíší linii procházející středem prostorů. Obdobně lze definovat i geoglyfy například ve Skotsku, nebo dokonce u světoznámé památky Stonehenge. Navíc karnacké monolity byly postaveny přibližně ve stejné době jako Stonehenge, tedy kolem roku 3400 př. n. l.

Zdroj: Youtube

Překvapivé závěry

Jak se tedy ukazuje, karnacké monolity jsou podobné Stonehenge. Znamená to tedy, že kultury, které vytvořily Stonehenge a Carnac, byly příbuzné. Zároveň je možné říci, že kultury, které používaly geoglyfologii, znaly vědu geometrie dávno před Řeky. To dokonce vede k širšímu závěru, že svět byl procestován a zmapován dávno předtím, než nám to bylo řečeno, stejně jako že technologie neboli mýtické znaky byly mnohem pokročilejší, než jsme se doposud domnívali.

Zdroje:

en.wikipedia.org/wiki/Carnac_stones, www.ancient-origins.net, www.historicmysteries.com/the-carnac-stones/