Najednou se rozezvučely. Hluboký tón pronikl až do morku kostí. Nesl se celou krajinou a vyvolával podivný pocit úzkosti. Zvuk nečekaně přešel do vyšších poloh a připomínal křik trpících. „Ať přestanou!” mladík, pro něhož byla tato bitva první v životě, si zakryl uši. „Co to vlastě je?” Zeptal se svého souseda. „Karnyx,” opověděl zkušenější válečník. „Keltská trubka.”

Karnyx

Byla symbolem agrese a síly. Pohled na otevřenou tlamu kance, někdy i draka či hada, měl v nepříteli vyvolat strach. Díky nenápadným kloubům se totiž uměla hýbat podle toho, jak skrze ni procházel vzduch. Její zvuk byl starověkým řeckým historikem Diodorusem Siculusem popsaný jako „drsný, který se hodí k válečné vřavě.”

Zdroj: Youtube

Dlouho se však nevědělo, jak konkrétně karnyx zněl. Do roku 2004 byly objevené pozůstatky pouze pěti nástrojů. Nalezené byly ve Skotsku, Francii, Německu, Švýcarsku a Rumunsku. V listopadu 2004 ale archeologové našli v Tintignac v Corrèze ve Francii galskou jámu z prvního století před naším letopočtem. Obsahovala více než 500 úlomků kovových předmětů, včetně sedmi trubek, z nichž jedna byla téměř kompletní.

Odborníci se tak rozhodli, že zkusí vyrobit repliku nástroje. K jeho zhotovení použili nejen popisy kronikářů, ale také jejich zobrazení na mincích a Gundestrupově kotlíku.

„Začal jsem pracovat na hlavě trubky,” říká designér John Creed. „Inspiroval jsem se karnyxem nalezeným v britském Deskfordu. Použil jsem techniku tepání a natahování kovu. Tělo jsem následně zhotovil z několik kusů. Nezdá se to, ale keltští řemeslníci museli být velmi zruční.”

Keltská trubka

Karnyx se používal cca mezi lety 300 př. n. l. a 200 n. l. Jak archeologické vykopávky a následné repliky ukázaly, instrument z tepaného bronzu měl více podob. „Zvuk žestě z Deskfordu je utlumený kulatější hlavou a šířený pomocí pohyblivého jazyku. Objev z Tintignacu měl ale navíc výrazné uši, které při správném tónu fungovaly jako zvon,” vysvětluje muzikant John Kenny.

Zdroj: Youtube

Také způsob hraní se u obou nástrojů lišil. Zatímco Deskfordský nález se držel vertikálně, trubka z Tintignacu nejlépe zní ve víceméně horizontální poloze. „I přesto, že bylo popsané, že karnyxy byly používané ve válce, myslím si, že nechyběly při rituálech. Rezonují lépe, když na ně hrajete méně hlasitě,” říká John Kenny. 

Zdroje: www.ancient-origins.net, www.en.wikipedia.org