Stejně jako mnoho katů strávil Ketch většinu svého raného života na špatné straně, tedy ve věznici Marshalsea, samozřejmě jako vězeň. Ketch nastoupil do úřadu v roce 1663 po zesnulém Edwardu Dunovi, u něhož se vyučil a první zmínka o jeho existenci se objevuje v záznamu o popravě muže v lednu 1676. Jako hlavní popravčí Londýna vykonával obzvláště brutální rozsudky smrti v bouřlivé době, v níž žil. Jeho brutalita byla pozoruhodná i pro muže jeho profese a počet nepovedených poprav byl abnormální.

Na jeho nepovedené popravy se podívejte v tomto anglickém dokumentu:

Zdroj: Youtube

Nechvalně známý kat

Kati a pravidla poprav, které vykonávali, podléhaly přísným pravidlům. Popravy byly kontrolovány a sledovány. Jack Ketch za dobu svého působení vykonal ve věznici Newgate několik klíčových poprav, například Williama Russela a Jamese Scotta. Ketch dohlížel na nejméně 8 veřejných poprav ročně a pracoval zde neuvěřitelných 23 let. Dohlížel na popravy stovek odsouzenců, z nichž většina byla provedena oběšením. Dalšími možnostmi bylo stětí a rozčtvrcení a další tresty, jež byly vyhrazeny pro osoby odsouzené za závažnější zločiny, například za velezradu.

Nepovedená poprava Williama Russela

Ketch proslul zejména pro jeho zpackané popravy vysoce postavených odsouzenců. Například William Russel, popravený 21. července 1683, potřeboval nakonec čtyři soustředěné údery sekerou, aby se jeho hlava konečně oddělila od těla. Bylo těžké říci, zda šlo o záměr nebo katovu základní neobratnost, každopádně oběť s každou nepřesnou ranou strašlivě trpěla a až čtvrtá rána byla smrtelná. Dokonce i mezi krvežíznivými davy, které obvykle navštěvovaly veřejné popravy, vyvolalo toto krvavé a mučivé představení nebývalé pobouření. A to prý Russell katovi podstrčil 10 guinejí, aby poprava proběhla rychle. Taková záležitost byla samozřejmě docela skandální a za nezvládnuté stětí byl Ketch nucen se písemně omluvit. Napsal pamflet Apologie, v němž omlouval svůj výkon tvrzením, že lord Russell se nedokázal "disponovat tak, jak by bylo nejvhodnější", a že byl proto při míření na krk rozptýlen.

Nepovedená poprava Jamese Scotta

Kromě toho špatně zvládl i popravu Jamese Scotta, vévody z Monmouthu, která se konala 15. července 1685. Během jeho popravy ho Ketch pětkrát udeřil sekerou a stejně nakonec musel použít nůž, aby oddělil hlavu nešťastného šlechtice od těla. Zděšený dav se během popravy začal za bolestí řvoucího nebožáka modlit. Způsob popravy lidé neskousli a přihlížející jeho počínání tak rozzuřilo, že kdyby ho stráž nehlídala a neumožnila mu utéci, byl by ho rozlícený dav roztrhal na kusy a zlynčoval.

Zdroj: Youtube

Řeč peněz

Mnozí se proto domnívali, že jeho pokažené popravy byly účelové. Ačkoli popravy byly v té době vysoce ritualizovány, neexistovaly žádné standardy, a navíc velkou část příjmu kata tvořily úplatky za milosrdnou a rychlou smrt. Kromě mzdy a peněz, které vydělal prodejem věcí z poprav a částí těl popravených, dostával Jack Ketch spoustu peněz, protože bylo jen na něm, aby se rozhodl, jak rychle popravovaný zemře. Sám mohl snížit, nebo naopak zvýšit jeho utrpení.

Kuchyně Jacka Ketche

Kvůli brutalitě poprav a dalším činům, jichž se Ketch dopustil, získal negativní pověst nejen on, ale celá věznice. Jeho jméno se rychle stalo synonymem pro satana, smrt a špatné katy obecně. Věznice Newgate, kde měl svou kancelář, byla po určitou dobu známá jako "kuchyně Jacka Ketche". Ketch zemřel pouhý rok po popravě Jamese Scotta, a kromě mnoha jmen mu zůstalo i přízvisko „Kat spiklenců“. V době spiknutí na Cato Street vznikla totiž v Londýně i za jeho hranicemi tradice nazývat katy přítomné v Newgate jménem Jack Ketch, i když se samotné spiknutí odehrálo 134 let po Ketchově smrti.

John Ketch, který zemřel v listopadu 1686, si svými činy vysloužil i publicitu a časté zmínky v novinových zprávách, které kolovaly po celém anglickém království. Po dobu nejméně dalších dvou set let bylo jeho jméno nechvalně známo a spojováno s nezdařilými popravami. Postupem času nabyla jeho pověst tak epických rozměrů, že se jeho jméno stalo doslova strašákem.

Zdroje: everything2.com/title/Jack+Ketch, en.wikipedia.org, www.securitymagazin.cz