Katakomby Kom el Shoqafa (či Kom el Šókafa) jsou nejen jednou z nejvýznamnějších památek v Alexandrii, ale jsou rovněž považovány za nejvýznamnější katakomby v Egyptě. Vžil se pro ně název Divadlo mrtvých, přitom samotný název znamená „mohyla střepů“ anebo „střepy z hrnců“.

Jsou tvořené několika patry a jsou vytesané do skály. Kom El Shoqafa sloužila obyvatelům Alexandrie po více než tři století, kdy byly do skalního podloží vytesány další komory vytvářející síť úlů, do nichž se vešlo asi 300 mrtvol. Katakomby Kom el Shoqafa byly používány jako hrobky od 2. století po Kristu a jsou považovány za jeden z nejlepších dochovaných příkladů římské architektury v Egyptě. Postupem času se nekropole vyvinula v labyrint tunelů a komor v několika patrech, do nichž se vcházelo po točitém schodišti a dělily se na Hypogeum 1 a Hypogeum 2. Na virtuální prohlídku katakomb se vydejme zde:

Zdroj: Youtube

Kromě toho v Alexandrii existují také další katakomby, jako například katakomby Marea a katakomby Mostafa Kamel.

Katakomby plné tajemství

Katakomby se skládají ze tří hlavních částí: sálu, který je vybaven římskými kolonnami a freskami; chodby, které vedou k jednotlivým hrobkám; a hrobek, jež jsou vytesané do skály a jsou vybavené náhrobními kameny a nápisy. V katakombách Kom el Shoqafa se nachází mnoho náhrobků a nápisů v řečtině, které nám pomáhají pochopit život a zvyky lidí, kteří zde byli pohřbeni. Kom El Shoqafa je pravděpodobně pojmenována podle množství terakotových nádob, talířů a předmětů, které v okolí ukládali lidé navštěvující hrobky během starověku. Návštěvníci často přinášeli jídlo a víno, přičemž nádoby záměrně rozbíjeli a odhazovali je před vchodem do katakomb.

Dodnes jsou tyto katakomby velmi oblíbené mezi turisty, kteří navštěvují město. Je možné je navštívit během prohlídky s průvodcem, nebo se do nich můžete vydat sami. Průvodci však znají mnoho příběhů a informací o historii a zvycích, které jsou s katakombami spojené.

Traduje se zde například i historka, že se v místě katakomb do země propadl osel a když se k němu jeho zachránci spustili, nalezli svět plný pokladů. Leč tato až neuvěřitelná historka je pravdivá.

Osel učinil neuvěřitelný objev
Staré katakomby v Kom El Shoqafa jsou mimořádně dobře zachovalou a fascinující směsicí různých epoch s faraonskými a římskými zasvěceními mrtvým. Tyto soubory do skály vytesaných pohřebních komor a hrobek byly nalezeny čistě náhodou, když v roce 1900 osel propadl dírou v zemi.

Podle archeologických výzkumů se katakomby z 2. století n. l. nacházejí v hloubce asi 100 metrů pod zemí. Komory jsou kombinací hrobek a také hodovní síně, kde rodiny zesnulých sedávaly a scházely se k uctění památky svých ztracených a k jídlu. Styl a design hrobek byl směsicí egyptského faraonského, římského a řeckého stylu, který oslavoval všechny tradice pro mrtvé. 

Katastrofy všeho druhu

Hlavní zde nalezenou síň vědci pojmenovali Caracallova síň, a to podle římského císaře, který v roce 215 n. l. na přehlídce zmasakroval alexandrijskou mládež. Příbuzní zde připíjeli mrtvým z kamenných pohovek. Když první archeologové do komory vstoupili, našli nádoby na víno a stolní nádobí. V Centrální hrobce v přízemí střeží předsíň reliéfy vousatých hadů se štíty na hlavách Medúzy, a tamtéž najdeme i svalnaté sochy Sobeka a Anubise v rohanské zbroji.

Sál bohyně Nemesis později zaplavila voda a zatopila nejnižší patro, čímž urychlila rozpad katakomb.

Alexandrie byla intelektuálním a kulturním centrem starověkého Středomoří po většinu helénistického věku a po celé římské období. Město Alexandrii proslavil alexandrijský maják Faros, který patří mezi sedm divů starověkého světa, a Velká knihovna.

Zdroje: www.memphistours.co.uk, www.heritagedaily.com