Historie vrhacích strojů jde ruku v ruce se stavbou hradů. Jejich kořeny lze najít ve starověkém Římě, Řecku i Íránu. Měly různou podobu a velikost. Mezi nejoblíbenější obléhací zbraně patřily katapulty. Šlo o dřevěné konstrukce, které byly schopné odhodit kámen nebo výbušninu několik metrů daleko.

Nejznámějším a nejhrozivějším druhem katapultu však patří trebuchet s protizávažím. Šlo o obléhací stroj fungující na principu nerovnoramenné páky a protizávaží. Běžnou součástí válek se stal ve 30. letech 13. století. Stroj byl obecně schopný vymrštit projektil o váze 140 kg. Později trebuchety nahradila děla plněná střelným prachem.

Jak funguje trebuchet

Trebuchet je vlastně prak. Základem těchto strojů je jednoduchá dvojramenná páka. Na jednu stranu se položí střela. Na druhé je závaží. Projektil je vrhán po balistické křivce a na cíl dopadá shora. Když klasickou lžíci nahradila kožená kapsa, účinek stroje se ještě zvýšil. Kapsa se totiž při výstřelu rozbalila, vypustila projektil a tím se zvýšila jeho odstředivá síla a rychlost.

Po odjištění katapultu začne protizávaží působením gravitace stále rychleji klesat. Jeho potenciální energie se mění na kinetickou. Tato pohybová energie se přenáší na prak. Jakmile rameno dosáhne svislé polohy, vypustí střelu. Ta převezme energii původního, nyní klesajícího závaží.

Pokud se trebuchet pyšnil protiváhou o hmotnosti několika tun, několikametrové rameno mohlo vrhnout kámen o váze mezi 700-1400 kg na vzdálenost 200-600 metrů. Taková síla byla schopná rozbořit cimbuří, domy, stroje obránců a narušit hradby. Proto vrhací stroje pravděpodobně nechyběly při žádném větším obléhání.

Válčení s katapultem

Obléhání v pozdním středověku ovlivnily dva velké vynálezy. Jedním z nich byl právě monstrózní katapult - trebuchet. Je považován za první originální obléhací zbraň středověkého světa. Při různých pokusech se zjistilo, že i přes svou velikost byl mimořádně přesnou zbraní. Ještě před tím, než byla použita jeho síla, musel se sejít vojenský velitel a hlavní technik. Spolu probrali možnost útoku na opevnění.

Zdroj: Youtube

Pak se určil bod, kde se soustředila palba a zaúkolovaly se jednotky, které měly pomoci s průlomem hradeb. Trebuchet byl tak velký a těžký, že ho vojáci sestavovali přímo na jemu určeném místě. Často také tesaři jeho konstrukci vyráběli přímo na obléhacím poli. Aby byl stroj schopný narušit stavby, musel být použit kvalitní kámen. Je známo, že obléhatelé zakládali kvůli válce lomy, aby měli dostatek munice.

Zdroj:

www.curiavitkov.cz, www.ceskatelevize.cz, www.theses.cz, www.palba.cz