www.quora.com, www.britannica.com, www.smithsonianmag.com

Narodila se v roce 1485 v Alcalá de Henares ve Španělsku jako nejmladší z dcer Isabely I. Kastilské a Ferdinanda II. Aragonského

Kateřina Aragonská ztělesňovala ideál krásy

V jejích třech letech uzavřel anglický a španělský dvůr dohodu o sňatku Kateřiny s teprve dvouletým Arturem Tudorem, princem z Walesu. Roku 1501, kdy bylo Kateřině šestnáct let, se vzali.

Kateřina byla známá svou krásou a inteligencí a rychle se stala oblíbenou osobností anglického dvora. Byla vzdělaná a s přehledem ovládala několik cizích jazyků včetně angličtiny, španělštiny, francouzštiny a latiny. 

Kateřina však byla i zdatnou hudebnicí a tanečnicí a často vystupovala na královském dvoře.

Kateřinino manželství s Arturem nemělo dlouhého trvání. Artur zemřel na následky nemoci pouhých šest měsíců po svatbě. Kateřina zůstala v Anglii a nakonec se v roce 1509 provdala za Arturova mladšího bratra Jindřicha VIII. 

Ačkoliv bylo manželství Kateřiny a Jindřicha zpočátku šťastné, štěstí netrvalo dlouho. Kateřina několikrát potratila a její manžel byl v manželství stále nespokojenější. Zoufale totiž toužil po mužském dědici a Kateřinu považoval za prokletou. Zejména proto, že bývala manželkou jeho bratra. 

I přes obtíže s potraty Kateřina porodila Jindřichovi několik dětí. Jejich dcera Marie se později stala anglickou královnou Marií I.

Podívejte na její skvostnou tvář 

V roce 1533 se Jindřich oženil s Annou Boleynovou. Ve stejný rok parlament zrušil jeho manželství s Kateřinou. Kateřina se však s rozvodem odmítla smířit bez boje a snažila si ze všech sil udržet své královské postavení. 

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Po rozvodu s Jindřichem však došlo k jejímu vypovězení ze dvora a k odloučení od dcery Marie. Ocitla se v izolaci a anglický dvůr i lid na ni do značné míry zapomněl. Svou roli v tom, že byla zapuzena, však sehrál i její katolický status. Anglie se za vlády Jindřicha VIII. a jeho nástupců stávala stále více protestantskou.

Kateřina však zůstala zarytě věrná své katolické víře a odmítala uznat Jindřichovu autoritu jako hlavu anglikánské církve.

Zemřela opustěná v roce 1536 ve věku 50 let. Její pohřed se konal v katedrále v Peterborough, kde je její hrobka stále k vidění. Navzdory těžkému a poměrně tragickému konci svého života je Kateřina dodnes ženou, známou především pro svou sílu a houževnatost. 

Kateřina Aragonská byla skvělou matkou, věrnou manželkou a také ženou pevné víry a přesvědčení. Její krása, inteligence a odhodlání dodnes inspirují lidi nejen v Anglii, ale na celém světě.